Landsmøtet 2021 er vel gjennomført. Her kan du finne protokollen og nye vedtekter.

Norske leger mot atomvåpen avholdt landsmøte 2021 den 11. september på Sentralen i Oslo sentrum. Det var også tilrettelagt for digital deltakelse. Til sammen var 19 stemmeberettigede med på møtet.

Sakspapir til møtet, inkludert årsrapport, finnes her.

Møteprotokollen finnes her.

Landsmøtet vedtok nye vedtekter. Disse finnes her.