Den 1. januar 2024 begynte Maja Fjellvær Thompson i jobben som konstituert daglig leder i Leger mot atomvåpen. 

Hun har vært en del av Norske leger mot atomvåpens sekretariat siden 2019, og går fra stillingen som rådgiver. I tillegg til lang erfaring i organisasjonen har Maja en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave om norsk atomvåpenpolitikk.
 
Vi er glade for å ha Maja videre med på laget, og ser fram til fortsettelsen! 
 
Kontakt:
Maja Fjellvær Thompson, maja@legermotatomvapen.no, tel: 464 25 762.