Norsk medisinstudentforening (NMF) er en av flere medisinskfaglige og humanitære organisasjoner som oppfordrer regjeringa til å støtte FNs atomvåpenforbud. Vi tok en prat med Maja.

Denne teksten er hentet fra Norske leger mot atomvåpens medlemsblad.

 

Maja Mikkelsen er lidenskapelig opptatt av eldre litteratur og språk. Så da hun skulle begynne på medisinstudiet ved NTNU i 2017, bestemte hun seg like godt for at hun ville lære seg latin. De to første årene av medisinstudiet pugget hun latin med en kompis på fritida.

- Det kommer godt med, vi bruker jo mye latin i legevitenskapen, sier hun med et smil.

Maja er en person som ikke er redd for utfordringer. Siden starten av studiet har hun vært engasjert i Norsk medisinstudentforening. Det var det sosiale som trakk henne til foreningen, men hun fant seg raskt til rette, ble engasjert og har hatt flere ulike verv før hun tiltrådte som leder i januar i år. 

- Som leder av NMF er jeg frikjøpt fra studiet i ett år. NMF har kontorer sammen med Legeforeningen ved Legenes hus i Oslo sentrum. Derfor flyttet jeg til Oslo i januar, men så langt har jeg sittet mest på hjemmekontor på grunn av koronaen. Det var ikke helt som planlagt, men jeg har likevel ikke angret et sekund på at jeg tok på meg dette vervet. Det er utrolig spennende og utfordrende!

Det er jo et viktig verv du har påtatt deg, som leder for nesten 5000 studenter! Hva liker du best med jobben så langt?

- Jeg får muligheten til å sette meg inn i veldig mange nye saker, og må stadig utfordre meg selv med ting jeg aldri har gjort før. Jeg liker kjempegodt å jobbe med andre tillitsvalgte, og så er det interessant å jobbe tett på Legeforeningen. Jeg er etter hvert blitt ganske interessert i helsepolitikk og helseledelse. 

Og nå har du fått muligheten til å sette deg inn i atomvåpenspørsmålet også! Vi i Norske leger mot atomvåpen synes det er veldig fint at NMF ble med på uttalelsen om atomvåpen sammen med de andre organisasjonene.

- Ja, det skulle bare mangle. Vi har lenge hatt en klar posisjon på denne saken. Vi er partnere i ICAN, og ønsker et totalforbud mot alle masseødeleggelsesvåpen, inkludert atomvåpen. 

Maja forteller at NMF har et 23 siders langt politisk dokument, vedtatt av landsmøtet. Her slås det fast standpunkt på en rekke samfunnsaktuelle saker. 

Vil du si at medisinstudentene er særlig samfunnsengasjert?

- Jeg vet ikke om vi er mer engasjert enn andre studenter, men når man har valgt å studere medisin, så har man tatt et valg om at man ønsker å hjelpe mennesker. Derfor tror jeg mange medisinstudenter har et engasjement, også for å bidra til en bedre verden.

Til enhver tid står det nesten 2000 atomvåpen klare for utskyting på få minutters varsel. Bare ett atomvåpen kan forårsake enorm skade. Hva tenker du, som medisinstudent, om denne trusselen?

- Det er egentlig helt uforståelig at denne saken ikke får mer oppmerksomhet, og så skremmende å tenke på at noen få personer sitter på makten til å utslette hele menneskeheten. Og vi har virkelig ikke god nok kriseberedskap, det har pandemien lært oss. 

Hvordan da, tenker du?

- Skulle det bli atomkrig, er det vi i helsevesenet som må stå i front med ansvaret for å behandle pasienter. Akkurat som under korona. Det er litt skremmende å se hvor presset helsevesenet ble av pandemien. Når vi ikke engang har god nok beredskap til å håndtere en pandemi, tenk hva som ville skjedd med en atomkrig! Da ville helsevesenet ha kollapsa totalt. Vi har ikke nok helsepersonell til å takle verken de umiddelbare skadene eller langtidsvirkninger av stråling... Og nå tenker jeg på Norge, men atomvåpen er jo et globalt problem, som vi ikke kan løse uten internasjonalt samarbeid. Den eneste mulige løsningen er å unngå at det noen gang skal skje, og da må vi engasjere oss for nedrustning.

Jeg er enig. Det vi ikke kan kurere, det må vi forhindre. Hvilken rolle tenker du at helsepersonell kan spille i det preventive arbeidet?

- Det er klart både leger og medisinstudenters engasjement har en verdi, fordi vi, med faglig belegg, kan belyse konsekvensene for helsevesenet, pasienter og for folkehelsa. Vi, og særlig Legeforeningen, har kompetanse på hvordan helsevesenet fungerer, hva som finnes av beredskap og sykehuskapasitet.

Ja, det er veldig viktig kunnskap...

- Samtidig har vi et ansvar for å si ifra. Etter koronaen har jeg inntrykk av at både politikere og folk flest er blitt mer bevisst på viktigheten av god beredskap og et solid helsevesen. Kanskje kan det føre til at vår stemme blir lyttet til i større grad, også når det gjelder trusselen atomvåpen representerer.

Det kan vi håpe på! Det som i alle fall er sikkert, er at NMF, og foreningens driftige leder, er sterke støttespillere i arbeidet for en atomvåpenfri verden.

Og som det stod i den felles uttalelsen fra de helsefaglige organisasjonene: forbudstraktaten er en viktig motgift og vår beste vei fremover. 

 


Vi trenger flere medlemmer! Studentmedlemskap koster 100 kroner i året. Bli med du også!