28. juni hadde Norske leger mot atomvåpen møte med Utenriksdepartementet, sammen med Nei til Atomvåpen og ICAN-Norge. Vi mener Norge må vektlegge de humanitære konsekvensene av atomvåpen og signere FNs atomvåpenforbud.

De to første ukene i august møtes delegater fra verdens land til nye forhandlinger om atomnedrustning i Wien. Det dreier seg om FNs ikkespredningsavtale (NPT) som har vært en hjørnestein for å sikre ikkespredning av atomvåpen siden avtalen trådte i kraft i 1970.

Samtidig har forhandlingene under NPT lenge stått i stampe. Partene har ikke evnet å gjennomføre konkrete tiltak avtalt på tidligere tilsynskonferanser, deriblant reduksjon av atomvåpens rolle og betydning i militære doktriner og det utvetydige løftet om nedrustning av atomvåpen.

Onsdag 28. juni hadde Leger mot atomvåpen (NLA) møte med Utenriksdepartementet, sammen med Nei til Atomvåpen og ICAN-Norge, der vi snakket om hvilke saker Norge bør prioritere under forhandlingene.

NLA mener at Norge må vektlegge de humanitære konsekvensene av atomvåpen, under NPT-forhandlingene i Wien.  Skulle et atomvåpen sprenge over en stor europeisk by, kan over en million mennesker miste livet på under ett sekund. Krigen i Ukraina er et bevis på at kjernefysisk avskrekking som sikkerhetsstrategi ikke er bærekraftig. Tilspisningen på Koreahalvøya beviser at å øke atomvåpens sikkerhetspolitiske rolle, bidrar til større grad av usikkerhet.

Videre mener NLA at Norge må signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud  (TPNW), som utfyller NTP på flere områder. TPNW er den eneste FN-traktaten som eksplisitt forbyr atomvåpen og alle aktiviteter relatert til atomvåpen.

NTP-møtet i Wien er det første av en serie forberedende møter, før NTP-statspartskonferansen i 2026. NLA mener Norge må sette fokus på de katastrofale, humanitære konsekvensene enhver bruk av atomvåpen vil ha, ta aktivt avstand fra atomvåpen, og bidrar til å rette fokuset mot avskaffelse av atomvåpen.

NTP-møtet i Wien går av stabelen 31. juli til 11. august.