En ny rapport fra den Internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) demonstrerer hvordan frykten for en katastrofal atomkrig i høyeste grad er til stede blant unge voksne. 

Analysen baserer seg på svar fra 16 000 mennesker i alderen 20 - 35 år i 16 forskjellige land.

Blant de mest fremtredende funnene var responsen på spørsmålet “I din mening, hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at atomvåpen vil bli brukt i kriger eller væpnede konflikter hvor som helst i verden innen det neste tiåret?” 54% av respondentene svarte at de anså dette som sannsynlig.

47% av respondentene anså det som sannsynlig at de ville oppleve en tredje verdenskrig i deres levetid.

Totalt mente fire av fem respondenter at atomvåpen representerer en trussel for 
menneskehetens overlevelse, i tråd med dommedagsklokken til the Bulletin Board of Atomic Scientists som i går (23.01.2020) ble stilt frem til 100 sekunder på midnatt. Aldri før har klokken stått nærmere midnatt - aldri før har menneskeheten vært i større fare for å utslette seg selv.

Folkeopinionen er klar i sitt ståsted: 84% mener at bruk av atomvåpen aldri er akseptabelt. 

Det er høy tid å forby disse våpene. Leger mot atomvåpen oppfordrer derfor Norge til å støtte FNs atomvåpenforbud.

 

Rapporten til ICRC er bygget på en omfattende metodologi med en blanding av 
spørreundersøkelser og intervjuer, både over telefon og ansikt-til-ansikt, blant over 16 000 
mennesker mellom 20-35 år. Respondentene representerer 16 forskjellige land, hvorav halvparten beskrives som stabilt fredelige mens andre halvparten nylig har opplevd krigstilstander. Kvoter på blant annet alder, kjønn og geografisk plassering har blitt anvendt for å oppnå et representativt utvalg. 

 

Illustrasjonsfotoet er laget av S. Hermann & F. Richter og er lastet ned fra Pixabay