Norske leger mot atomvåpen støtter kravene fra blant annet FN, WHO, Røde Kors, ICAN, IPPNW og Den norske legeforening om en umiddelbar humanitær våpenhvile i Gaza. 

Vi ser med avsky på den brutale volden som utspiller seg i disse dager, som i all hovedsak rammer sivile, med en overveldende stor andel barn. Vi fordømmer Hamas sine grusomme angrep på israelske sivile og Israels uforholdsmessige og brutale angrep på palestinske sivile. 

Israels blokade av okkuperte palestinske områder utspiller seg nå i en humanitær katastrofe. Den må opphøre og det må umiddelbart gjenopprettes tilførsel av livsnødvendige forsyninger til befolkningen, samt åpnes for nødhjelp, for å forhindre ytterligere tap av menneskeliv. Samtidig må gislene tatt av Hamas frigis.

Norske leger mot atomvåpen står i solidaritet med helsepersonell som risikerer egne liv og egen helse for å yte helsehjelp. At sykehus brukes som slagmark og helsepersonell angripes er en krigsforbrytelse. Det er sjokkerende at elektrisitet, drivstoff, vann, utstyr og medisiner som er nødvendig for å yte helsehjelp forhindres i å komme fram til sykehusene der det behøves mest. 

Å true befolkningen i regionen og verdens befolkning med bruk av atomvåpen slik en Israelsk minister har gjort, er helt uakseptabelt. Slike uttalelser fører til økt spenning og bidrar til å redusere terskelen for bruk av atomvåpen.

Vi oppfordrer alle involverte parter til å gjøre alt som er mulig for å stanse krigshandlingene i regionen. Dette må følges opp av forhandlinger om varig fred mellom Israel og Palestina, med nedrustning som en vesentlig komponent.