21. til 23. juni møtes verden i Wien for å diskutere nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud kommer på et tidspunkt der faren for bruk av atomvåpen er høyere enn på lenge.


Tekst av Tuva Widskjold, koordinator for ICAN i Norge
 

Det haster å skape ny dynamikk i et fastlåst internasjonalt nedrustningsregime for å få til reell nedrustning. FNs atomvåpenforbud setter de humanitære konsekvensene av atomvåpen i sentrum. På møtet i juni skal statspartene bli enige om konkrete tiltak for å gjennomføre forpliktelser i FNs atomvåpenforbud. Blant temaene på agendaen er forpliktelsene til å yte hjelp til ofre for bruk og testing av atomvåpen (Artikkel 6), miljøutbedringer av forurensede områder (Artikkel 6) og til å universalisere forbudet (Artikkel 12). Statene skal også diskutere noen av forbudets tekniske detaljer, for eksempel skal de sette en frist for total nedrustning av atomvåpen for atomvåpenstater som tilslutter seg forbudet (Artikkel 4).

Stater som ikke har ratifisert forbudet, som Norge, er invitert til å delta på møtet som observatører. Arbeiderpartiet og Senterpartiet bestemte allerede i Hurdalsplattformen at Norge skal delta som observatør. Jørn Osmundsen, Utenriksdepartementets spesialrepresentant for nedrustning, har fått det ærefulle oppdraget å representere Norge.  

Også relevante FN-organer, internasjonale organisasjoner eller institusjoner, regionale organisasjoner, Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne føderasjonen og frivillige organisasjoner kan delta som observatører på møtet. 


Norske leger mot atomvåpen og ICAN Norge er godt representert

Norske leger mot atomvåpen skal delta både med styremedlemmer og som del av delegasjonen til ICAN Norge, som i tillegg til Norske leger mot atomvåpen består av representanter fra ungdomspartiene og Nei til Atomvåpen. 

I Wien skal vi vise norske myndigheter at vi følger med på hva de gjør, at vi forventer at Norge deltar som en konstruktiv aktør. Norge skal både observere statspartsmøtet og delta på en konferanse om de humanitære konsekvensene av atomvåpen arrangert av Østerrike i forkant av statspartsmøtet. Den humanitære konferansen er et godt utgangspunkt for møtet. Kunnskapen vi har om de forferdelige lidelsene for ofre for bruk av atomvåpen og prøvesprengninger, viser oss det akutte behovet for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. 

Utover statspartsmøtet og den humanitære konferansen arrangerer ICAN internasjonalt et sivilsamfunnsforum, og en rekke sivilsamfunnsaktører har planlagt markeringer og seminarer. Det er duket for en uke der vi står sammen på tvers av grenser, posisjoner, religion og politisk ståsted for å sette fokus på og finne løsninger for den akutte, eksistensielle trusselen fra atomvåpen. 

Russlands invasjon av, og krigføring i, Ukraina viser at atomvåpen ikke skaper fred, stabilitet og sikkerhet, men er et verktøy for terror og utpressing. Vi trenger en realistisk plan for å avskaffe verdens atomvåpen, og det er på tide at Norge blir med på denne planen. Derfor møtes vi i Wien. 

 

  • Statspartsmøte: 

    Et møte der statene som har sluttet seg til FNs atomvåpenforbud og dermed regnes som statsparter, møtes for å diskutere forbudet og sikre at partene opprettholder sine forpliktelser i traktaten, det gjelder både både forbud og positive forpliktelser.