Norske leger mot atomvåpen fordømmer på det sterkeste Russlands angrep på Ukraina og Putins atomvåpentrusler.

Våre tanker går nå til det ukrainske folk som er gjenstand for en forferdelig krigssituasjon.

Forrige uke adresserte Putin vestlige ledere. Han sa  “Den som prøver å stoppe oss, og fortsetter å true landet, og folket vårt, bør vite at Russland vil reagere på dette umiddelbart, og det vil bli konsekvenser man aldri før har sett.” 

Nå har Putin gitt ordre om at atomvåpenarsenalet skal settes i kampberedskap, og Hviterussland har besluttet å tillate utplassering av atomvåpen på sin jord. Dette er en svært farlig utvikling.

Krig medfører alltid uakseptable humanitære lidelser, men dersom atomvåpen blir brukt, snakker vi om en katastrofe av ukjente dimensjoner.

Nå er vårt arbeid viktigere enn noensinne. Tusen takk for at du bidrar!

Støtt vårt arbeid her.