Sammen med Nei til Atomvåpen, Norsk Folkehjelp og ICAN Norge, arrangerte vi to arrangementer om atomvåpen.

Alt du (ikke) vil vite om hvordan atomvåpen påvirker klima og miljø

Vi inviterte til samtale om hvordan atomvåpen påvirker klima og miljø.
Etter en innledning fra Grethe Østern, redaktør for Nuclear Weapons Ban Monitor og spesialrådgiver i Norsk Folkehjelp, om de siste funnene i Ban Monitor, fikk vi høre fra Kim Scherrer, postdoktor i biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Kim Scherrer tegnet et skremmende bilde av hva vi kan forvente ved en atomkrig. Selv en begrenset atomkrig som foregår langt fra Norges grenser vil gjøre det vanskelig å produsere nok kalorier til Norges befolkning. Beregninger viser at dersom India og Pakistan går til krig mot hverandre og bruker “bare” en tredjedel av atomvåpnene sine, kan 3,6 millioner nordmenn miste livet. Ikke av stråling og den direkte effekten av eksplosjonene, men av sult.  

Deretter fikk vi høre fra tidligere direktør i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) og nå leder av Lex International, Beatrice Fihn, om viktigheten av å stille spørsmål ved etablerte forestillinger om sikkerhet og kjernefysisk avskrekking – og behovet for å flytte fokuset, og pengene, til det grønne skiftet. 
Nina Pedersen, daglig leder i Nei til Atomvåpen, ledet samtalen.

 

Ungdom Debatterer: Hvordan kan Norge bidra til en verden fri for atomvåpen?

Med et stjernepanel bestående av lederen i AUF, Astrid Hoem, leder for internasjonalt utvalg i Senterungdommen, Torstein Buskaker, første nestleder i Unge Høyre, Håkon Snortheim, og første nestleder i FpU, Ole Jakob Warlo, diskuterte vi en av de største truslene vi står overfor, nemlig atomvåpen.

Debatten var preget av høy temperatur og stor uenighet i panelet. Flertallet i panelet var likevel enig om at Norge må bidra til kjernefysisk nedrustning.

ICAN-partnerne Senterungdommen og AUF, var krystallklare i sin støtte til internasjonal lov og FNs atomvåpenforbud. Tuva Widskjold, koordinator i ICAN Norge, modererte debatten. 

Bilde: Gunnar Johnsen