Personvernerklæring for Norske leger mot atomvåpen

Ditt personvern er viktig for oss. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Norske Leger mot Atomvåpen håndterer personopplysninger som samles inn fra våre medlemmer og andre vi jobber med. 

 

Hva er personopplysninger og hva er behandling av personopplysninger?

Personopplysninger vil si enhver opplysning som direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person, for eksempel navn, identifikasjonsnummer (kontonummer, fødselsnummer, telefonnummer, IP-adresse etc.), postadresse, e-postadresse og bilder.

 

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Eventuelle tiltak som er gjort med personopplysninger utgjør en behandling, enten det er automatisert eller ikke. Eksempler på vanlige behandlinger er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling, overføring og sletting.

 

Bruk og behandling av personopplysninger i Leger mot atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen tar vare på dine personopplysninger i henhold til personvernopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) og følger Innsamlingsrådets «Bransjenorm for frivillige organisasjoner». 

Norske leger mot atomvåpen bruker opplysninger om deg for lovpålagte krav, som regler gjennom regnskapsloven og rapportering til Skatteetaten for å overholde din rett til skattefradrag. 

 

Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig i organisasjonen, den som bestemmer formålet med behandling av personopplysningene, er daglig leder i Norske leger mot atomvåpen. 

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn om våre medlemmer og hva brukes de til?

Det er frivillig å oppgi dine personopplysninger til oss. Vi benytter kontaktinformasjon og personopplysninger vi samler inn for å tilby og utøve våre tjenester knyttet til medlemskap. 

Som medlem i Norske leger mot atomvåpen, oppgir du personopplysninger. Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. 

 

Når man melder seg inn i Norske leger mot atomvåpen gir man samtykke til at vi bruker personopplysningene til registrering og kategorisering av medlemskap, påminnelser knyttet til medlemskap, utsendelse av medlemsblad, nyhetsbrev, kontakt om lokale og nasjonale nyheter og arrangementer, og annen type kommunikasjon som for eksempel å svare på spørsmål knyttet til medlemskap.

 

 

Hvor henter vi dine personopplysninger fra?

Utover de personopplysningene du selv oppgir til Norske leger mot atomvåpen ved å bli medlem eller ved å gi en gave, kan vi også komme til å hente ut personopplysninger fra en annen part. De personopplysningene vi kan hente inn vil være adresseopplysninger fra offentlige registre for å være sikre på at vi har din nåværende adresse. '

 

Hvem deler vi dine personopplysninger med? 

Vi deler ikke personopplysninger med andre enn Skatteetaten, i den hensikt å rapportere støtte og gaver slik at du får skattefradrag om det er ønskelig, og våre underleverandører, som medlemsregister, mailchimp til våre nyhetsbrev og trykkeriet for medlemsbladet. Med våre underleverandører har vi databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger.

 

Les mer om skattefradrag her

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer aldri dine opplysninger lenger enn nødvendig for respektive formål. 

 

Hvordan beskyttes dine personopplysninger?

Vi benytter medlemsregister med personlige innlogginger for å beskytte og sikre dine personopplysninger. Kun de som skal behandle dine personopplysninger har tilgang til dem. Alle som behandler dine personopplysninger har signert taushetserklæring. Vi har interne rutiner for å motta, lagre og slette personopplysninger.

 

Vi har databehandleravtaler med alle våre underleverandører for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet. 

 

Innsyn, retting eller sletting av personopplysninger

Du kan til enhver tid unytte din rett til å be om innsyn, retting, sletting eller samtykke av dine personopplysninger. Innsyn vil kun bli gitt ved innlevering av en skriftlig, underskrevet forespørsel. Dette er for å sikre at dine opplysninger ikke utleveres til uvedkommende.

 

Henvendelser og spørsmål om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til Norske leger mot atomvåpens sekretariat: info@legermotatomvapen.no.

 

Ønsker du å sende e-post til Norske leger mot atomvåpen?

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitive personopplysninger per e-post. Om vi mottar en slik e-post, vil vi behandle vi e-posten ut ifra dens innhold og slette den straks.