I høst er det 40 år siden Norske leger mot atomvåpen ble etablert. Det markerte vi i forbindelse med årsmøte 24. september.

Tradisjonen tro markerte vi jubileet ved Det Norske Videnskaps-Akademi, hvor vi også arrangerte 20- og 30-årsmarkering.
 

Årsmøte 2022

Det var 26 stemmeberettigede og seks med talerett til stede på årsmøtet. Ordstyrer for møtet var Saima Naz Akhtar. Styreleder Signe Flottorp ønsket velkommen. Hun takket for oppmøtet, og sa det var hyggelig å kunne møtes fysisk, etter flere år med smittevernrestriksjoner etter koronapandemien. Forrige årsmøte ble avholdt i kombinasjon av fysisk og digitalt oppmøte.

Styreleder gratulerte medlemmene med 40-års innsats, men minnet om at det egentlig ikke var så mye å feire. Helst ville hun sett at vi i 2022 var kommet så langt at atomvåpen var avskaffet og at organisasjonen vår var irrelevant. Slik er det dessverre ikke. Årsmøtet ble gjennomført i en alvorspreget tid. Russland har gått til angrep på Ukraina, og ved flere anledninger truet med bruk av atomvåpen.

Styret forela årsmøtet årsmelding og økonomirapport fra 2021, gav en statusoppdatering for 2022, og presenterte planer for 2023. Styret tok dokumentene til etterretning uten videre diskusjon.  Årsmøtet vedtok også noen mindre endringer i vedtektene. På forhånd var det meldt inn to forslag til endring av formålsparagraf. Ingen av disse fikk det nødvendige 2/3 flertall, og begge falt. Dermed ble eksisterende formålsparagraf stående.


Faglig seminar

Etter en bedre lunsj, fortsatte vi med faglig seminar. Nå var vi blitt 60 deltakere. I tillegg til medlemmer i Leger mot atomvåpen, hadde vi også invitert flere samarbeidspartnere, som Nei til atomvåpen, Norsk folkehjelp, Røde Kors og Folkehelseforeningen. Det var også representanter til stede fra våre søsterorganisasjoner i Finland og Sverige. Konferansier på seminaret var styremedlem Helene Skovdahl. Hun veiledet oss trygt og godt gjennom to interessante og inspirerende timer.

Først ut med en hilsningstale var Åsmund Aukrust, fraksjonsleder for Arbeiderpartiet på Stortinget. I sitt innlegg gratulerte Aukrust medlemmene i Leger mot atomvåpen med 40-års viktig innsats for kjernefysisk nedrustning. Han startet innlegget med å si at vi nå befinner oss i den farligste situasjonen siden andre verdenskrig. Aukrust mente at betydningen av legers engasjement var særlig viktig nå, og pekte på den medisinske kompetansen som avgjørende. Han understrekte rollen NLA har i å minne oss på hva kampen mot atomvåpen faktisk handler om, nemlig folk. Det handler om helsen vår, og det handler om livene våre. 

Hovedinnlegget ble holdt av forsker Kjølv Egeland, ekspert på atomvåpen og nedrustningspolitikk. Egeland er forsker ved Science-Po i Paris, og er tilknyttet det norske Folkerettsinstituttet. Sammen med kollegaer på Folkerettsinstituttet har Egeland skrevet flere rapporter og utredninger på oppdrag fra Leger mot atomvåpen, og disse har vært svært nyttige i vårt arbeid. 

I innlegget sitt tok Egeland utgangspunkt i hans siste vitenskapelige artikkel om atomvåpen og legitimering. Han viste hvor viktig det var for atomvåpenstatene at våpnene deres anerkjennes ved å dokumentere ulike varianter av legitimeringstiltak. Disse tiltakene varierer fra utplassering av amerikanske atomvåpen i Europa, til våpenprodusenten Raytheons markedsføring av sitt «samarbeid» og økonomiske støtte til barnespeideren i USA. I Russland har den katolske kirke fått en viktig rolle i legitimeringsarbeidet. Prestene velsigner nye våpen, og atomvåpnene har til og med fått sin egen skytshelgen. Et viktig poeng i Egelands innlegg var at når legitimitet er så viktig for atomvåpenstatene og -produsentene, er det også av stor betydning å arbeide for delegitimering og stigmatisering av atomvåpen. 

Egeland avsluttet med en optimistisk påminnelse. Selv når det ser som mørkest ut, kan kriser resultere i politisk endring, og det kan skje raskt. Han minnet om at det bare var få år mellom den kalde krigen var på sitt verste, og Reagan og Gorbachev møttes i Reykjavik til nedrustningssamtaler. Dette møtet ble starten på en betydelig reduksjon i antall atomvåpen i både Russland og USA.

Så var det tid for en kaffepause i programmet, men beklageligvis ble denne gjennomført uten kaffe! Det skyltes en misforståelse som undertegnende daglig leder påtar seg det hele og fulle ansvar for. Heldigvis tok våre kjære medlemmer kaffemangelen med godt humør. 

Etter lunsj fikk vi en hilsningstale fra Carlos Umaña, co-president i vår moderorganisasjon IPPNW. Umaña gratulerte med dagen, og sa at IPPNWs styre satte stor pris på det når de nasjonale organisasjonene er så aktive som Norske leger mot atomvåpen er. Umaña er opprinnelig fra Costa Rica, men bor for tiden i Spania. Han tok turen ens ærend for å være med på 40-årsmarkeringa.

Neste høydepunkt i programmet var John Gunnar Mæland sin presentasjon av arbeidet med å dokumentere organisasjons arbeid gjennom 40 år. Dokumentasjonen av organisasjonens aktivitet er gjort i samarbeid med flere tidligere styre- og studentmedlemmer, og resulterte i en flott historiebok som Mæland er redaktør for. I sin presentasjon gjorde Mæland et artig retorisk grep, og illustrerte Leger mot atomvåpens historie ved hjelp av utdrag fra Beethovens skjebnesymfoni. Alle som var tilstede på seminaret fikk utdelt et eksemplar av boka. Vi har fortsatt flere, og skulle du være interessert kan du skrive til anja@legermotatomvapen.no 

Seminaret på Videnskaps-Akademiet ble avsluttet med et humoristisk innlegg fra sekretariatets Maja Fjellvær Thompson. Med tittelen «En enkel trønders betraktninger om atomvåpenstøttespillernes argumenter for atomvåpen og hvorfor jeg ikke er enig» fikk Thompson fram det absurde i atomvåpenpolitikken og ideen om at kjernefysisk avskrekking gjør oss trygge. Klimakset kom da hun viste til likheten mellom atomvåpen og hjemmebrent-apparat: «Vi setter pris på energien og selvtilliten de gir oss, og så håper vi bare at de ikke eksploderer». 

Dagen ble avsluttet med middag og fest på Sentralen i Oslo, hvor sekretariatet har kontor. Her hadde den strålende festkomiteen dekket på to langbord, og vi var godt over 50 til bords. Maten var god og festen var hyggelig. Festkomiteen solgte lodd, og samlet slik inn over 12 000 kroner. Penger som kommer godt med i organisasjonens arbeid. 

Det var riktig fint å se så mange engasjerte medlemmer, og vi håper og tror at dagen bidro til både fornyet og forlenget engasjement. Vi skal vinne kampen mot atomvåpnene!