I dag, 24. januar, stilte forskerne Dommedagsklokken til 90 sekunder på midnatt. Aldri tidligere har vi mennesker vært så nære dommedag.

Dommedagsklokken stilles hvert år av et panel av forskere, satt sammen av the Bulletin of the Atomic Scientist. Klokken er et symbol på hvor nære vi er å ødelegge vårt eget eksistensgrunnlag gjennom menneskeskapte teknologier.

- At klokken stilles så nær midnatt er dramatisk, og et varsku fra forskerne. Behovet for å heve terskelen for bruk av atomvåpen og styrke innsatsen for nedrustning er akutt, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen. 
 
Forskerpanelet som stiller Dommedagsklokken peker på atomvåpen og klimaendringer som de to største eksistensielle truslene. De viser også til krigen i Ukraina når de stiller klokken i år. De siste 10 årene har verden beveget seg stadig nærmere midnatt og dommedag.  

Russland truer med bruk av atomvåpen, Nord-Korea tester stadig nye missiler og Kina har iverksatt en storstilt opprustning. Samtidig blusser konflikten mellom atomvåpenstatene India og Pakistan. Under Donald Trump trakk USA seg fra flere viktige avtaler, som Iranavtalen og INF-avtalen, og for første gang siden den kalde krigen forventer forskere om en økning i antall atomvåpen.  

- Et nytt kjernefysisk våpenkappløp er i full gang. Det vi har gjort hittil for å møte atomvåpentrusselen er utilstrekkelig. Det er kritisk å øke presset på atomvåpenstatene for å forhandle om gjensidig, verifiserbar og irreversibel nedrustning, sier Nina Sofie Pedersen, daglig leder i Nei til Atomvåpen. 

Men  det finnes også håp. I 2021 trådte FN-traktaten som forbyr atomvåpen i kraft, og stadig flere stater slutter seg til forbudet. Atomvåpenforbudet forbyr alle aktiviteter knyttet til atomvåpen, og styrker normen mot atomvåpen. Norge støtter ikke forbudet.

- Nå må norske politikere lytte til advarslene fra forskerne. Det er på høy tid at Norge tar avstand fra atomvåpen og bidrar til å heve terskelen for bruk. Det kan vi gjøre ved å slutte oss til FNs atomvåpenforbud, sier Tuva Krogh Widskjold, koordinator i ICAN Norge.