Hva betyr det for atomvåpensaken at Sverige og Finland nå søker medlemskap i Nato? 

 

Det er tydelig at det finnes et før og etter 24. februar, sa statsminister Magdalena Andersson da Socialdemokraterna nylig besluttet å støtte svensk Natomedlemskap.

 

Krigen i Ukraina har på ingen måte gått slik Putin hadde planlagt. I stedet for å begrense Natos ekspansjon, har krigen styrket samholdet i Nato-alliansen, og nå har både Sverige og Finland bestemt seg for å sende inn søknader om medlemskap.

 

Våre søsterorganisasjoner i Sverige og Finland er opptatt av hva dette betyr for atomvåpensaken.

 

Kati Juva i PSR-Finland ser muligheter for en felles nordisk tilnærming, hvor Norge, Sverige og Finland sammen kan fremme en nordisk atomvåpenfri sone og støtte til FNs atomvåpenforbud:

 

In the future NATO will likely have five Nordic countries without nuclear weapons. Many of these countries have a history on promoting nuclear disarmament. We could try to create a nuclear-free Nordic zone within NATO and, at least with Norway and Sweden, begin to promote the TPNW and the possibility to join it despite NATO membership. If keeping the NATO option has been the main reason for Finland not to sign, that argument will lose validity if we become members. I doubt NATO would expel us if we sign TPNW. Of course there will be tremendous pressure from the US, but Finns are known to keep their own mind even when pressured by a great power.

 

Også Svenske leger mot atomvåpen er opptatt av hvordan Natomedlemskapet påvirker Sveriges forhold til atomvåpenforbudet. De skriver:

 

Genom att ansluta Sverige till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen överkommer man effektivt många av de orosmoment som civilsamhälle, allmänhet, politiker och experter har uppmärksammat i debatten kring svenskt Natomedlemskap. Detta kan vara ett sätt att också blidka den opposition som finns emot Natomedlemskap i Sverige och överbrygga den oro som finns. Sverige måste också förbehålla sig rätten att inte stå bakom Natos uttalanden om kritik mot FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Förutom en anslutning till konventionen bör nedanstående aspekter beaktas och implementeras, genom lagstiftning, formellt uttalad policy etc.

 

Du kan lese hele den finske teksten her og den svenske her.