Medlemmer i Leger mot atomvåpen er herved invitert til tidenes internasjonale konferanse om atomvåpen 9. og 10. mars 2023 i Oslo!

 

I mars 2023 er det 10 år siden Norge arrangerte den første mellomstatlige konferansen om atomvåpens humanitære konsekvenser i Oslo. Konferansen konkluderte at ingen nasjonal eller internasjonal beredskap ville kunne hjelpe eller lindre de menneskelige lidelsene som følger bruk av atomvåpen. Konferansen ble starten på det humanitære initiativet, som ledet til at 122 stater vedtok FN-traktaten som forbyr atomvåpen i 2017. 

Norges initiativ skapte ny dynamikk i arbeidet for kjernefysisk nedrustning, og nå trengs slike initiativ mer enn noen gang. Dagens spente sikkerhetspolitiske situasjon krever at vi må gjøre det vi kan for å styrke tabuet mot bruk av atomvåpen, og fordømme alle trusler om bruk. Etter at Hurdalsplattformen ble vedtatt, har vi sett lite initiativ fra regjeringen til å følge opp lovnaden om å øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning og sette fokus på de humanitære konsekvensene av atomvåpen.

Dette må vi gjøre noe med! Norge må ta aktiv avstand fra atomvåpen.

ICAN Act on it Forum

Vi planlegger derfor en internasjonal konferanse i Oslo 9. og 10. mars 2023 for å vise den norske regjeringen, og andre regjeringer i land som er allierte med atomvåpenstater, at vi er mange som ønsker en verden fri for atomvåpen! Skal vi lykkes med å redusere risikoen for bruk av atomvåpen trenger vi kunnskap og engasjement, i Norge og på tvers av landegrenser.

10-årsjubileet for den mellomstatlige konferansen i 2013 er en unik mulighet til å igjen sette fokus på de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Konferansen i 2023 vil presentere verktøy for hvordan vi som enkeltindivider, organisasjoner og samfunn kan bidra til å stigmatisere og avskaffe disse våpnene. Sivilsamfunn, akademikere, parlamentarikere og andre interesserte er invitert til å delta! Arrangementet vil foregå på Sentralen i Oslo og ha en mindre registreringsavgift.

 

Følg med på www.icannorway.no for informasjon om konferansen og hvordan du kan melde deg på. 

Vi sees i Oslo i mars!