Lurer du på hvordan nedrustning bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål?

Atomvåpen er en eksistensiell trussel som kan forhindre måloppnåelse av alle bærekraftsmål dersom de tas i bruk. En krig som involverer selv et begrenset antall atomvåpen kan forårsake dramatisk temperaturfall, med ødelagte avlinger og global hungersnød som konsekvens. Bærekraftsmålene som omhandler fattigdom og sult, helse og menneskerettigheter, og økonomisk sikkerhet vil bli vanskelig å nå.

Selv om atomvåpen aldri skulle bli brukt, er deres eksistens uansett en trussel mot oppnåelse av bærekraftsmålene. Det brukes globalt hundretalls milliarder kroner på utvikling, opprustning og modernisering av atomvåpenarsenaler. Om disse pengene heller ble investert i tiltak for å nå bærekraftsmålene, ville det ha betydelig effekt. Prøvesprengninger og produksjon av atomvåpen har svært negative konsekvenser for klima og miljø.

Arbeidet for en atomvåpenfri verden kan derfor sies å bidra til alle bærekraftsmålene. Mer spesifikt har arbeidet direkte betydning for mål 3 (god helse), 6 (rent vann), 14 (liv under vann), 15 (liv på land) og 16 (fred og rettferdighet).

 

Vil du bidra? Støtt vårt arbeid her!