Leger mot atomvåpen i Ukraina og Russland har laga ein felles uttalelse der dei ber om effektive og konstruktive fredsforhandlingar, og åtvarar om faren ved bruk av atomvåpen.

Uttalelsen frå Leger mot atomvåpen i Ukraina og Russland kan leses her.