I oktober lot Norge være å støtte en resolusjon i FN om at atomvåpen aldri må brukes igjen. Det er fryktelig skuffende.

Hvert år voteres det over en rekke resolusjoner under førstekomiteen i FNs generalforsamling. Førstekomiteen behandler spørsmål om nedrustning og sikkerhetspolitikk. En av resolusjonene som fremmes sier at atomvåpen har katastrofale humanitære konsekvenser, og at «av hensyn til menneskehetens overlevelse må atomvåpen aldri igjen bli brukt, under noen omstendighet». 141 land, inkludert to NATO-land, stemte ja til resolusjonen fredag 28. oktober. 12 land stemte nei. 31 land, inkludert Norge, stemte avholdende. 

Da en tilsvarende uttalelse ble lagt frem under Ikkespredningsavtalens tilsynskonferanse i august, stilte 147 land seg bak den. Norge trakk også der sin støtte. Eivind Vad Petterson, statssekretær i Utenriksdepartementet, sa den gang at Norge stod inne for innholdet, men ikke kunne støtte uttalelsen som eneste Natoland. Petterson påstod også at Norge jobbet hardt for få med seg andre Natoland for å sammen kunne støtte uttalelsen. 

Norske leger mot atomvåpen var til stede på deler av FNs generalforsamling i oktober, sammen med blant andre Nei til Atomvåpen, Norsk Folkehjelp og ICAN. I våre samtaler med norske og utenlandske diplomater var det ingenting som tydet på at Norge jobbet for å få andre allierte til å stemme for resolusjonen om atomvåpens humanitære konsekvenser, til tross for at regjeringen i Hurdalsplattformen lovte å sette fokus på atomvåpens humanitære konsekvenser.

I dagens spente sikkerhetspolitiske situasjon, der Putin truer med bruk av atomvåpen, må vi gjøre det vi kan for å styrke tabuet mot bruk. Skal vi fordømme Putins atomtrusler, må vi kunne si klart og tydelig det er i menneskehetens interesse at atomvåpen aldri blir brukt igjen. Det er derfor svært skuffende at Norge ikke ville støtte denne FN-resolusjonen.

Mens Norge stemte avholdende til den humanitære resolusjonen, stemte de mot resolusjonen om FNs atomvåpenforbud. Denne resolusjonen ønsker forbudet velkomment, og oppfordrer stater til å slutte seg til.