Leger mot atomvåpen støtter legenes klimaaksjon, og oppfordrer våre medlemmer til å skrive under på kampanjen.

Verdens land styrer nå mot en økning i global gjennomsnittstemperatur på minst 3 grader innen slutten på dette århundret. En slik oppvarming vil ha uante konsekvenser for folkehelse. Hete, ekstreme værhendelser, økt spredning av infeksjonssykdommer og mangel på mat og vann vil ramme en stadig økende andel av jordens befolkning. Dommedagsklokken til the Bulletin of Atomic Scientists er stilt på 2 minutter før midnatt, grunnet de to eksistensielle farene som truer menneskeheten – atomvåpen og klimakrise.
 
Norsk klima- og energipolitikk er med på å forverre denne krisen. En gruppe norske medisinere har derfor tatt initiativ til Legenes klimaaksjon, en underskriftskampanje blant leger og legestudenter. Oppropet deres krever at Norge starter utfasing av olje- og gassproduksjon, reduserer egne utslipp mer enn det FNs klimapanel har sagt er nødvendig, og bidrar langt mer til at lavinntektsland blir i stand til å møte klimakrisens helseutfordringer.
 
Norske leger mot atomvåpen har lenge arbeidet fra et medisinsk og humanitært perspektiv for å fjerne en eksistensiell trussel mot menneskeheten. Vi støtter Legenes klimaaksjon i deres krav om handling mot en annen, og oppfordrer våre medlemmer til å lese og signere oppropet her.