Norske leger mot atomvåpen har laget en forklaringsvideo om hvorfor Norge bør støtte FNs atomvåpenforbud. 

Denne våren skal alle de politiske partiene ha landsmøter der de nedfeller politikk for de neste fire årene. Dersom Arbeiderpartiet går inn for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud, blir det flertall for dette på Stortinget.

Norske leger mot atomvåpen har i den anledning laget en forklaringsvideo om FNs atomvåpenforbud, med fokus på Norge og Arbeiderpartiets sentrale rolle i internasjonalt nedrustningsarbeid gjennom tidene. 

Du kan se videoen her.