Norske leger mot atomvåpen publiserer en ny, viktig rapport.

 

Rapporten heter Ingen hjelp å få: Atomvåpen og helsevesenets kollaps. I rapporten viser Norske leger mot atomvåpen hvor mange som kan dø og bli såret, om et atomvåpen skulle sprenge over en stor norsk by. Lanseringen skjer på Litteraturhuset i Trondheim kl. 15:00.

Rapporten viser at over 100 000 mennesker nesten øyeblikkelig kan miste livet, om et atomvåpen på 100 kilotonn (kt) skulle sprenges over Stortinget i Oslo. (Last ned rapporten som pdf)

Denne rapporten viser nok en gang at atomvåpen er et uakseptabelt masseødeleggelsesvåpen som må forbys, sier Knut Mork Skagen, som er styreleder i Norske leger mot atomvåpen (NLA).

I den nye rapporten har NLA beregnet konsekvensene dersom et atomvåpen på 100 kt skulle detoneres over enten Oslo, Trondheim, Bergen eller Tromsø. Rapporten viser at helsevesenet vil bli fullstendig overbelastet om bare et eneste atomvåpen skulle detoneres over en norsk by.

Vi snakker om en humanitær katastrofe av enorme dimensjoner. Som leger er vi forpliktet til å hjelpe de skadde. Men i tilfelle et atomvåpen detoneres over en norsk by, vil store deler av helsesektoren være satt ut av spill, sier Skagen i NLA.

Helsevesenet vil kollapse

Anslagene i rapporten viser at over 100 000 innbyggere vil bli drept, og 190 000 skadet, om et atomvåpen går av over Oslo. Selv om alt tilgjengelig medisinsk fagpersonell er parat og til stede, vil det ikke være nok leger, sykepleiere, sykehus og sengeplasser til å behandle særlig mange av de skadde. Helsevesenet vil kollapse og de overlevende i praksis overlates til seg selv. Studien viser eksempelvis at 900 gjenværende sykesenger i Oslo vil måtte ta imot rundt 180 000 skadde mennesker. Det forutsatt at halvparten av dagens sengeplasser

fortsatt er operative etter en atomeksplosjon, noe som slett ikke er sikkert.

Leger og sykepleiere rammes like hardt av atomvåpen som andre. Før USA slapp atombomben over Hiroshima hadde byen 300 leger. Etter eksplosjonen var det kun 30 igjen. De fleste sykehusene lå i ruiner og 93 prosent av byens 1780 sykepleiere var døde eller skadde.

Norge må ta avstand fra atomvåpen

Også i Norge ligger mange av våre største sykehus i sentrum av byene våre. Det gjelder eksempelvis Haukeland i Bergen og St. Olavs Hospital i Trondheim. Disse kan bli jevnet med jorden av en atomvåpeneksplosjon.

Rapporten viser at ingen norske byer har i nærheten av nok sykehusplasser til å ta imot skadde mennesker i et scenario der en atombombe med sprengkraft på 100 kilotonn TNT detonerer over byen. Konklusjonen er at det norske helsevesenet ikke har mulighet til å håndtere de medisinske og humanitære konsekvensene av at et atomvåpen sprenges over norsk jord.

Det vi ikke kan behandle, må vi forebygge. Derfor bør Norge slutte seg til FNs atomvåpenforbud, sier Skagen i NLA.

FNs atomvåpenforbud ble vedtatt i 2017. Forbudet er en omfattende traktat som forbyr alle aktiviteter relatert til atomvåpen. Både stater som har atomvåpen og stater som ikke har atomvåpen kan slutte seg til traktaten.

Ved å stå utenfor FNs atomvåpenforbud er Norge med på å legitimere atomvåpen. Norge må ta avstand fra atomvåpen og bli med å stigmatisere dette masseødeleggelsesvåpenet, sier Skagen.

Her kan du laste ned rapporten.