Norske leger mot atomvåpens årsmøte avholdes 24. september på Det Norske Videnskaps-Akademi.

Vi inviterer til årsmøte og etterfølgende markering av at det i høst er 40 år siden Norske leger mot atomvåpen ble stiftet. Årsmøtet vil avholdes på Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78 i Oslo. 

Årsmøtepapirene kan lastes ned her.

Påmeldingsfristen gikk ut 5. september. Påmeldte deltakere bes møte opp kl 10:15.

Velkommen!