Korona og atomvåpen - leserinnlegg av Mons Lie og Anja Lillegraven.

Først publisert i Klassekampen 02. april 2020

 

Vi er rammet av et virus som har lammet verdensøkonomien. Helsevesenet i de fleste land står overfor en katastrofal mangel på økonomiske resurser. Politikere spør seg hvor man kan hente de midler som må til for at vi kan komme oss ut av denne økonomiske katastrofen.  


Det er  grunn til å minne om prisen for NATOs atomvåpen. Frankrikes årlige atomvåpenutgifter er på 57,2 milliarder norske kroner. Dette kunne betale 100 000 sykehussenger, 10 000 respiratorer, 20 000 sykepleiere og 10 000 leger. Storbritannias årlige utgifter er 97,1 milliarder kroner og USAs 412,7 milliarder kroner. For disse pengene kunne verden løse alle de helseproblemer koronakrisen har satt den i. 


Koronakrisen var en «varslet katastrofe». Myndighetene har ikke tatt trusselen på alvor. 
Trusselen atomvåpen representerer er blitt påpekt i detalj av eksperter på kjernefysikk, militærstrategi og medisin siden 1945. Dersom bare én prosent av verdens atomstridshoder blir avfyrt, vil livet på jorden, slik vi kjenner det, opphøre. Dette kan skje ved en feiltolkning eller et uhell. Vi har hatt flaks i 75 år, men alle vet at flaks ikke varer evig.


I erkjennelse av den trussel atomvåpen representerer og de store summer som brukes på dem , stemte 122 land i FN i 2017 for en traktat som forbyr atomvåpen. Når 50 land har ratifisert blir atomvåpenforbudet gjeldende folkerett. Forrige uke ratifiserte Namibia som stat nr. 36 denne forbudstraktaten. 


Den norske regjering har erklært at de ikke vil signere FNs atomvåpenforbud på tross av erkjennelsen om at vårt NATO-medlemskap ikke er til juridisk hinder. 


Koronakrisen har lært oss å ta på alvor det som kan skje. Selv en begrenset atomkrig vil få koronautbruddet til å virke som en mild bris. Da er ingen behandling mulig. Denne katastrofen kan bare forebygges ved å avskaffe atomvåpen. FNs atomvåpenforbud legger press på atomvåpenstatene for å inngå  gjensidig nedrustning, og er et viktig skritt på veien mot en atomvåpenfri verden.