Reaktordrevne ubåter legger nå til kai i Tromsø. Gjør det byen til et farligere sted? I vår webinarrekke kan du høre ekspertenes mening om denne saken, og du kan stille dine spørsmål. 

Målet med webinarrekken er å bidra til økt kunnskap og en faktabasert debatt. Vi har fått med oss spennende panelister til tre webinarer utover høsten. 

 


Har ubåtene atomvåpen om bord?
Dato: 1. september kl 18-19 

Panelister:
Ole Christen Reistad ved Institutt for Energiteknikk
William Sætren, ekspert på amerikansk atomvåpenpolitikk
Dieter Rohrich, kjernefysiker ved Universitetet i Bergen

Her kan du se webinaret i opptak.


Reaktorer, bombemål og beredskap
Dato: 27. september kl 18-19
NB: Merk ny dato

Panelister:
Astrid Liland, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Mads Gilbert, Lege ved UNN (Universitetsykehuset i Nord-Norge) 
Ordstyrar:
Signe Flottorp, styreleder Norske leger mot atomvåpen

Her kan du se webinaret i opptak.
 


Norge i skvis mellom USA og Russland
Dato: 7. oktober kl 18-19

Panelister:
Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og professor ved FHS
Thomas Nilsen, journalist i The Barents Observer 
Hedda Langemyr, Daglig leder i UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet 

Her kan du se webinaret i opptak.


Escalation tensions and defence agreements.
Date: 8. november kl 18:00 - 19:30

Panelists:

CECILIE HELLESTVEIT, lawyer with a PhD in international humanitarian law from the University of Oslo and a social scientist with a background in area- and conflict studies. Fellow with Norwegian Academy of International Law (NAIL)
ODA NYBORG, Managing director the Nor­we­gian Peace Coun­cil
PETER KUZNICK, Director of the Nuclear Studies Institute at American University
MARIANNE HANSON, Associate Professor Political Science and International Studies Queensland University.

View the recording here.