Den nye forsvarsavtalen mellom Australia, Storbritannia og USA (AUKUS) gir Australia tilgang på reaktordrevne ubåter. Får vi den første operative atomubåten i en ikke-kjernevåpenstat, så danner det en farlig presedens.

Anja Lillegraven fra Leger mot atomvåpen og Halvor Kippe fra Forsvarets Forskningsinstitutt skriver i Morgenbladet.

Hele artikkelen kan leses her.