4 av 5 nordmenn mener atomvåpen bør være forbudt, 69 kommuner, deriblant våre tre største byer Oslo, Trondheim og Bergen, har bedt regjeringen ta Norge inn i FNs atomvåpenforbud. Folket tar avstand fra atomvåpen. Det samme må Norge gjøre.

Les leserinnlegget signert av Norske leger mot atomvåpen sammen med 41 andre organisasjoner, publisert i Dagsavisen den 21.06.22.