Dagsavisen publiserte dette innlegget 24.08.22. Vi er skuffet over at Norge ikke stilte seg bak en uttalelse i FN om atomvåpens humanitære konsekvenser.