The Lancet setter fokus på konsekvensene av atomvåpen. Dagens Medisin følger opp, og refererer til norske medisinskfaglige organisasjoners oppfordring til regjeringen om å støtte FNs atomvåpenforbud.

Les hele saken i Dagens Medisin her.