ICAN-koordinator og NLA-rådgiver Tuva Widskjold har skrevet i Dagbladet om Storbritannias planer om å øke sitt atomvåpenarsenal. Vil vi la våre allierte bryte med Ikkespredningsavtalen, eller tar vi tydelig avstand fra atomvåpen og slutter oss til FNs forbud?, spør hun. 

 

Lenke til debattartikkelen "Hva velger Norge nå?" finner du her

Foto: Michael Tubi / Shutterstock