Norge må støtte atomvåpenforbudet! Dette er tittelen på et innlegg Leger mot atomvåpen har på trykk i Legeforenings Tidsskrift.

22. januar 2021 trer FNs atomvåpenforbud i kraft. Det er et historisk gjennombrudd i arbeidet for å avskaffe verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Men Norge motarbeider fremgangen.

Her kan du lese hele innlegget som er skrevet av Signe Flottorp, Knut Mork Skagen, Bjørn Hilt.