Med krigen i Ukraina og Putins vage trusler om atomvåpen-bruk er glemte redsler kommet til overflaten igjen. Nå kan kan frykten for atomkrig mobilisere til ny kamp for nedrustning. Morgenbladet intervjuer blant andre Leger mot atomvåpen.

Les intervjuet med Kirsten Osen og Signe Flottorp i det firesiders lange oppslaget i Morgenbladet.