Vår daglige leder, Anja Lillegraven, skriver om regjeringens budsjettkonferanse, krigen i Ukraina og behovet for satsing på kjernefysisk nedrustning.

Innlegget er publisert i Nettavisen 15.03.22

 

Nedrustning må på agendaen for årets budsjettkonferanse

Disse dager sitter regjeringen på et hotell utenfor Hønefoss og diskuterer statsbudsjettet for 2023. Dette blir en budsjettkonferanse der det er én hovedoverskrift, og det er trygghet, uttalte finansminister Trygve Slagsvoll Vedum før konferansen.

Budsjettkonferansen vil naturlig nok være preget av Russlands angrep på Ukraina. I Ukraina er det allerede en humanitær katastrofe, men en enda større trussel ligger som en skygge over hele Europa. Russland har verdens største atomvåpenarsenal.

Putins atomvåpen hindrer Nato i å stenge luftrommet over Ukraina. Med fingeren på atomknappen, fortsetter Putin å bombe sykehus og barnehager. Nato verken tør eller kan stoppe han. Advarslene har vært tydelige. USA og Nato er smertelig klar over at en direkte militær konfrontasjon med Russland kan bety tredje verdenskrig – og den vil ikke begrense seg til konvensjonelle våpen.

Dagens situasjon bør være en vekker. Ideen om at kjernefysisk avskrekking (les: gjensidige trusler om massedrap av sivile) bidrar til fred og trygghet, er feil. Atomvåpen representerer en uholdbar risiko for menneskeheten. Så lenge disse våpnene finnes, er det fare for at de blir brukt. De kan avfyres som et planlagt angrep, eller som et resultat av en feilbedømming eller misforståelse i kampens hete.

Så hva betyr det å fokusere på trygghet, Vedum? Vi er glade for at Hurdalsplattformen var tydelig: regjeringen vil øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning. Den jobben må starte , og innsatsen må mangedobles.

Den eneste måten å sikre at atomvåpen aldri blir brukt, er å avskaffe dem. Å støtte FN-trakaten som forbyr atomvåpen er et viktig skritt på veien.