Vi oppfordrer Arbeiderpartiets landsmøte til å støtte atomvåpenforbudet, sammen med Norges Røde Kors, Norsk sykepleierforbund, Norsk sykepleierforbunds studentforening, Den norske legeforening, Norsk medisinstudentforening, og Folkehelseforeningen.

Uttalelsen til støtte for FNs atomvåpenforbud fra norske helsefaglige og humanitære organisasjoner er omgjort til et kortere leserinnlegg publisert i Klassekampen 15. april. Innlegget oppfordrer Arbeiderpartiets landsmøte til å gå inn for norsk tilslutning til atomvåpenforbudet. 

Du kan lese innlegget i Klassekampen her.