Vi svarer på Simen Gaures innlegg i Aftenposten. Konsekvensene av atomkrig må ikke underkommuniseres. 

Ubehagelige sannheter om atomkrig

Innlegget er trykket i Aftenposten 27. mai 2021.

Uviten-spalten i Aftenposten 25. mars avviser Simen Gaure atomvinter som fake news, og peker på at et 2–5 graders temperaturfall ikke fremstår dramatisk. Det vitner om liten kjennskap til konsekvensene av atomkrig og Jordens sårbarhet for raske temperaturendringer.

Beregninger publisert i American Association for the Advancement of Science i 2019 viser at ved en atomkrig mellom India og Pakistan, der partene tar i bruk henholdsvis 150 og 100 atomvåpen, vil sotet fra de eksplosjonsartede brannene stenge sollys ute og medføre temperaturfall på 2–5 grader.

Kraftig reduksjon av sollys og nedbør vil forårsake 15-30 prosent reduksjon i primærproduktiviteten på land og 5-15 prosent i havet. Dette vil medføre hungersnød.

I tillegg kommer 50–125 millioner umiddelbare dødsfall forårsaket av selve eksplosjonene, fysiske og psykiske traumer og langtidsskader som følge av radioaktiv stråling.

Det er viktig å være kritisk til sensasjonelle forskningsfunn. Men det er også viktig å erkjenne konsekvensene av atomvåpen, uansett hvor ubehagelig sannheten er.

Anja Lillegraven, daglig leder Norske leger mot atomvåpen, Tuva Widskjold, Koordinator ICAN Norge