Nyhetssaker


NATO med nytt strategidokument

Gjeldende strategidokument for NATO er fra 1999. I forhold til atomvåpen er det håpløst utdatert med et språk og innhold som fortsatt legger vekt på atomavskrekking, førstebruk og bruk mot land som ikke selv har atomvåpen. les mer

Atomvåpen truer menneskeheten

I en kronikk trykket i Bergens Tidende 23 desember tar leder av NLA, John Gunnar Mæland, for seg atomvåpentrusselen som igjen har fått en økt oppmerksomhet etter tildelingen av Nobels fredspris til President Obama. les mer

Les bloggen til Dr. Ira Helfand

Dr. Ira Helfand, tidligere leder i Physicians for Social Responsibility, USA's gren av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) og nå visepresident i IPPNW, gjestet Oslo i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris, desember 2009. les mer

Flere veivisere til en atomvåpenfri verden

Visjonen om en atomvåpenfri verden er blitt trendy foran Tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen 2010. I tidligere numre av medlemsbladet er det redegjort for diverse utspill med utgangspunkt i artiklene ’Toward a nuclear-free world’ av Shultz, Perry, Kissinger og Nunn. Her følger flere utspill som i tillegg er preget av optimismen etter president Barack Obamas tale i Praha 5. april 2009. les mer

Fem år som forandret verden

Den amerikanske kardiologen Bernhard Lown tok initiativet til dannelsen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War og ble organisasjonens første ko-president sammen med Evgeni Chazov. les mer

ICAN-nytt

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er en prioritert arbeidsoppgave for alle IPPNWs 58 nasjonale avdelinger, inkludert NLA. ICAN (www.icanw.org) er en internasjonal opplysnings- og påvirkningskampanje med det mål å mobilisere til en verdensomspennende opinionsbølge for et omfattende, juridisk bindende forbud mot atomvåpen. les mer

Nobels Fredspris 2009

IPPNW gratulerer president Obama med Nobelprisen og ønsker ham lykke til i arbeidet for en tryggere verden uten atomvåpen. les mer

Obama viser vei!

24. september ble en god dag for alle som ønsker slutt på atomvåpen. Sikkerhetsrådets resolusjon, vedtatt enstemmig av topplederne i medlemslandene under ledelse av USAs president Barack Obama, tar sikte på å skape forutsetningene for en verden uten atomvåpen. les mer