Nyhetssaker


Studentskildring fra konferansen ”Global Response 2010”

To medisinstudenter fra henholdsvis Tromsø og Bergen var de heldige utvalgte som fikk overvære konferansen ”Global Response – Conference on Violent Conflict and Health” i København den 22. – 25. januar 2010. Konferansen var rettet mot helsearbeidere, forskere, NGOere og andre som har arbeid relatert til helse i krigssoner. Det var også åpnet for studenter, og det visste seg tidlig at den lille massen med studenter i all hovedsak ble utgjort av nordmenn, NMF hadde i alt sendt ti delegater les mer

Få nedrustningsprosessen i gang!

3. juni 2009 kom fem tidligere norske stats- og utenriksministre - Odvar Nordli, Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch, Kjell Magne Bondevik og Thorvald Stoltenberg - med et viktig utspill i atomvåpendebatten. les mer

Internasjonale Røde Kors Komité vil forby atomvåpen

Internasjonale Røde Kors Komité (ICRC) er den eneste institusjonen nevnt under internasjonal humanitær rett som en kontrollerende myndighet (Wikipedia). Det kan bety et gjennombrudd i kampen mot atomvåpen at ICRC nå tar til orde for å eliminere og forby atomvåpen på humanitært grunnlag. les mer

På tide å avmystifisere spørsmålene om atomvåpennedrustning

Overskriften er et utsagn fra avdelingsdirektør Steffen Kongstad i UDs Avdeling for sikkerhet og nærområder da han holdt innlegg på konferansen ”Reaching nuclear disarmament – The Role of Civil Society in Strengthening the NPT” som ble arrangert i Stockholm en helg i begynnelsen av november. les mer

Flere ut av (atom)skapet

Siden i vår har enda flere tidligere toppolitikere meldt seg på som tilhengere av visjonen om en verden uten atomvåpen. Også aktive politikere blander seg inn i koret. les mer

Rapport fra NPT PrepCom 2009

Da jeg ankom fredag kveld 8/5 var den første uken av konferansen unnagjort. Etter hva jeg hadde lest på nettet og hørt fra andre som var der, var stemningen betydelig bedre enn på mange år. Et bevis for dette var at agenda og prosedyrer for neste års tilsynskonferanse var blitt vedtatt allerede onsdag første uken. Ettersom det før tilsynskonferansen i 2005 aldri ble enighet om en agenda, var dette et solid tegn på et nytt og annet samarbeidsklima enn i årene under Bush. les mer

Aktuelle atompolitiske saker

Nedenfor gjengis i lett redigert form innholdet i et brev 26. oktober 2009 fra lederne i NLA, NTA og Pugwash til Stortingets nye utenriks-og forsvarskomité som introduksjon og alternative ‘talking points’ for et planlagt møte med komitéen. les mer

Sikkerhetsrådets resolusjon 1887

I et historisk møte den 24. september 2009 vedtok de 15 medlemmene av FNs sikkerhetsråd en enstemmig uttalelse om kjernefy¬sisk nedrustning, ikke-spredning og kontroll (Resolusjon nr 1887). les mer