Nyhetssaker


Leger mot atomvåpen på NukeExpo i Oslo

Norske leger mot atomvåpen deltok sammen med den internasjonale legebevegelsen mot atomvåpen (IPPNW) på NukeExpo i Oslo den 26. april, arrangert av Norsk Folkehjelp, Røde Kors Norge, Røde Kors Belgia og ICRC.

les mer

Engasjementkonferansen 2024

20.-21. april arrangerte Norske leger mot atomvåpen, sammen med Norsk medisinstudentforening (Nmf) Engasjementkonferansen 2024 på Legenes hus i Oslo

les mer

FNs atomvåpenforbud er lyspunktet i arbeidet for nedrustning

Et stort antall stater vedtok en banebrytende politisk erklæring under statspartsmøte til FNs atomvåpenforbud. Selv når det kan virke som alt går feil vei, viser disse statene lederskap i et krevende internasjonalt miljø, og viser at en atomvåpenfri verden er mulig. FNs atomvåpenforbud fortsetter å være lyspunktet i arbeidet for kjernefysisk nedrustning.

les mer

ICAN Act On It Forum

9. og 10. mars møttes sivilsamfunn, journalister, parlamentarikere, diplomater, studenter, akademikere, religiøse ledere, leger og representanter fra berørte miljøer til ICAN Act On It Forum. 

les mer

Ett år siden Russlands invasjon av Ukraina

Ett år etter at Russland invaderte Ukraina, er faren for bruk av atomvåpen uakseptabel høy. Russlands bruk av kjernefysisk utpressing har vist atomvåpens sanne ansikt; heller enn å skape stabilitet, har atomvåpen muliggjort en brutal og ødeleggende krig.

les mer

10 atomvåpenseire i 2022

Ikke alt gikk feil vei i 2022. I kampen mot atomvåpen tok vi noen viktige steg i riktig retning. ICAN Norge har oppsummert 10 viktige atomvåpenseire i 2022.

les mer

Høringsinnspill til statsbudsjett 2023

Utenriksdepartementet tar ingen nye initiativ for å styrke nedrustningsarbeidet, og kutter all støtte til organisasjoner som jobber for nedrustning. Vi er ikke fornøyd, og har sendt innspill til Stortinget.

les mer

Natos atomøvelse Steadfast Noon

Denne uka gjennomfører Nato en større atomvåpenøvelse i Europa. Øvelsen Steadfast Noon involverer 14 land og opp mot 60 fly, og finner sted ved Kleine Brogel-basen i Belgia. 

les mer

Ikke beroliget

Snur Utenriksdepartementet og reverserer kuttet til organisasjoner som jobber med nedrustning? Vi er ikke beroliget. 

les mer

Norge skuffer igjen

Vi er svært skuffet over at Norge ikke stilte seg bak en fellesuttalelse i FN om atomvåpens humanitære konsekvenser.  

les mer

Hiroshimadagen 2022

Lørdag 6. august er det 77 år siden USA bombet Hiroshima med atomvåpen. Tre dager senere led innbyggerne i Nagasaki samme skjebne.

les mer

Norge på FN-møte om atomvåpen

Denne uka deltar Norge som observatør på det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud. Onsdag 22. juni ga Norge sin uttalelse til møtet. Det var knyttet stor spenning til hva Norge ville si i sitt innlegg.

les mer

Nuclear Ban Week i Wien

Denne uka møtes mange av verdens stater og en rekke organisasjoner i Wien for å diskutere nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Leger mot atomvåpen er på plass. Les våre daglige oppdateringer her.

les mer

SV sikrer penger til nedrustningsarbeidet

I en tid der risikoen  for atomkrig er større enn på lenge, var det fare for at flere organisasjoner som jobber med nedrustning måtte nedskalere eller legge ned. Nå sikrer SV fortsatt arbeid for nedrustning i Norge.

les mer

Verden møtes i Wien

21. til 23. juni møtes verden i Wien for å diskutere nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud kommer på et tidspunkt der faren for bruk av atomvåpen er høyere enn på lenge.

les mer

Minneord over Jevgeij Tsjasov

Den russiske hjertespesialisten, Jevgenij Tsjasov, som i 1985 mottok Nobels Fredspris sammen med sin amerikanske kollega Bernhard Lown, døde 13 november 2021, 92 år gammel.

les mer

Statsbudsjettet 2022

Erna Solberg sine regjeringer har nedprioritert nedrustningsarbeidet år etter år. Nå må den nye regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet rydde opp og støtte arbeidet mot atomvåpen.

les mer

Ny regjering - nye muligheter

Denne uka begynte sonderinger mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Senterparti på Hurdal. Vi var til stede for å minne dem på atomvåpensaken.

les mer

Kina ruster opp

Stadig flere av atomvåpenstatene utvider sine atomvåpenarsenaler. Det er en skremmende utvikling.

les mer

En atomkrig kan ikke vinnes!

I Genève fornyet Putin og Biden erklæringen fra 1985 om at en atomkrig ikke kan vinnes, og aldri må utkjempes. Mener de alvor, må mer konkrete tiltak til.

les mer

Bernard Lown er død

Den yngre garde av medisinere kjenner nok ikke Bernard Lown, men for mange av oss eldre står han som en ruvende skikkelse i kampen mot atomvåpen.  For kardiologer er han mannen som fra 1950-tallet har vært helt sentral i forskningen som har bidratt til behandlingen av plutselig hjertedød.

les mer

En atomvåpenfri verden er mulig

Lysglimtene fra bombene over Hiroshima og Nagasaki varslet om en destruktiv kraft ulik alt menneskeheten kjente til på den tid. Nå, 75 år senere, svir etterbildet fortsatt i verdens øyne.

les mer

Etikkutvalget anbefaler strengere retningslinjer

Etikkutvalgets forslag til strengere etiske retningslinjer for Oljefondets investeringer er et tydelig signal om at atomvåpen er uakseptabelt, uetisk og illegitimt. FNs atomvåpenforbud styrker normen mot atomvåpen og vi ser at flere og flere finansinstitusjoner nå trekker seg ut av atomvåpenindustrien. 

les mer

Verre enn et virus

Korona og atomvåpen - leserinnlegg av Mons Lie og Anja Lillegraven.

Først publisert i Klassekampen 02. april 2020

les mer

Landsmøte 2020

Landsmøtet blir avholdt laurdag 25. april klokka 09:30 - ca 11:00

På grunn av koronasituasjonen vil møtet avholdes digitalt.

les mer

100 sekunder på midnatt!

Bulletin of the Atomic Scientist stilte torsdag 23. januar kl. 16:00 Dommedagsklokken til 100 sekunder på midnatt. Dommedagsklokken signaliserer hvor nær vi er ved å ødelegge vårt eget eksistensgrunnlag gjennom teknologier vi selv har utviklet. Klokken har aldri vært så nærme midnatt.

les mer

Ny runde med Medical Peace Work

Nå har du muligheten igjen! En ny runde med det populære gratiskurset i medisinsk fredsarbeid er i gang. Her kan du lese mer om kurset og to av initiativtakerne fra Leger mot atomvåpen.

les mer

Våre seire i 2019

For et fantastisk år 2019 har vært! Vi i Norske leger mot atomvåpen har virkelig kost oss på jobb – og vi har oppnådd masse!

les mer

1,5 millioner mer til organisasjoner som jobber med nedrustning

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram tidligere i høst, var potten til organisasjoner som jobber med nedrustning redusert fra 9 millioner i 2019 til 4 millioner i 2020. Det er derfor gledelig at bevilgningen økes til 5,5 millioner i det endelige budsjettet som ble lagt fram 12. november.

les mer

Kashmir - Verdens farligste sted

Den siste tiden har vi sett økende spenning mellom de to atomvåpenmaktene India og Pakistan. Konflikten over Kashmir er nå så betent at Imran Kahn, Pakistans statsminister, gjentatte ganger har gitt utrykk for at atomkrig kan bli et mulig utfall.

les mer

En fantastisk 26. september!

Den 26. september er den internasjonale dagen for total avskaffelse av atomvåpen. 

-    I dag har vi tatt et stort skritt nærmere et forbud mot atomvåpen, sier Anja Lillegraven, Daglig leder i Norske leger mot atomvåpen.

les mer

Framgang for forbudstraktaten

Stadig flere stater tilslutter seg FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Til nå har 59 stater signert og 10 stater ratifisert traktaten, og flere er på vei.

les mer

To milliarder mennesker i fare!

Internasjonale Leger mot atomvåpen (IPPNW) og deres amerikanske datterorganisasjon, Leger for sosialt ansvar (PSR), utga i dag en ny rapport som viser at mer enn to milliarder mennesker, en fjerdedel av verdens befolkning, vil stå i fare for å bli rammet av hungersnød som følge av kun en liten atomvåpenatomvåpenkrig tilsvarende det en kan se for seg mellom India og Pakistan eller ved bruk av kun en liten del av amerikanske eller russiske arsenaler. “En atomkrig som kun involverer en ørliten ande av verdens atomvåpenarsenaler, vil kunne resultere i massedød av globale dimensjoner - langt mer omfattende enn tiligere antatt,” sier rapportens forfatter og IPPNW medpresident, Ira Helfand.

les mer

Bergen med i Ordførere for fred

Som den 5805. kommunen i verden, vedtok bystyret i Bergen enstemmig i dag at Bergen by ved ordfører Trude Drevland skal bli medlem av Ordførere for fred. Forslaget ble fremmet av Venstres Erlend Horn og fikk bred støtte fra salen. Norske leger mot atomvåpen gratulerer ordføreren, ønsker henne lykke til med arbeidet for en tryggere verden og takker alle våre medspillere som har vært med å jobbe frem avgjørelsen - blant annet MedFred, hvis kronikk fra dagens BT følger under.

les mer

124 stater fordømmer atombombens virkinger

I en felles uttalelse til FNs generalforsamling fra 124 land fordømmes de humanitære konsekvensene av atomvåpen, og det slås fast at menneskehetens overlevelse avhenger av at disse våpnene aldri tas i bruk.

les mer

Atomvåpen i FN

Til tross for motstand fra atomvåpenstater, har et stadig økende antall anti-atomvåpenland og antiatomvåpenorganisasjoner ført til at FN igjen har satt atomvåpen på dagsorden da de avholdet et høynivå-møte (high level meeting) i New York denne uken, og ICAN og Leger mot atomvåpen ønsker initiativet velkommen.

les mer

Ny ILPI-rapport

"Risikoen for en atomvåpendetonasjon er uten tvil større i dag enn på høyden av den kalde krigen," sier utenriksminister Espen Barth Eide i forordet til ILPI (International Law and Policy Institute) sin nye rapport som oppsummerer vårens konferanse om humanitære konsekvenser ved bruk av atomvåpen.

les mer

Høyre sier nei til atomvåpen!

"[Høyre vil] arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler. Bruk av atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser. Målet må derfor være en verden fri for atomvåpen." les mer

Ett hundre milliarder dollar på våpen – én milliard mennesker i ekstrem fattigdom

15. april er Aksjonsdagen mot militæret forbruk. Ni stater bruker over 100 mrd USD hvert år på atomvåpen (1), mens beregninger viser at innen to år vil over 1 mrd mennesker tjene mindre enn Verdensbankens grense for ekstrem fattigdom på 1,25 USD per dag (2). Brukes disse våpnene, vil det føre til ruin for verdensøkonomien, undergrave en bærekraftig utvikling og øke allerede eksisterende skjevfordeling av ressurser.

les mer

Leger advarer mot kjernefysisk konfrontasjon på den koreanske halvøyen

IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) sendte nylig (5.4. 2013) en innstendig oppfordring til presidentene i Nord-Korea, Sør-Korea og USA om å avstå fra trusler om bruk av atomvåpen. Atomavskrekking skaper ikke sikkerhet for noen, men øker risikoen for gjensidig selv-utslettelse. Den gir bare to muligheter, enten må begge sider trekke seg tilbake fra stupet, eller så vil avskrekkingen feile og millioner lide Hiroshimas og Nagasakis skjebne.

les mer

Historic International Arms Trade Treaty Passed at UN!

Forhandlingene om en våpenhandelavtale (Arms Trade Treaty) har foregått i FN siden 2006. I juli i fjor forlot flere tunge aktører, bl.a. USA og Russland, forhandlingene for å tenke seg om, og i påska i år var Syria, Iran og Nord-Korea uenige med flertallets endelige utkast. Til sist ble utkastet reist som forslag av Sikkerhetsrådet og 2. april ble det vedtatt mot tre stemmer og 23 avholdene. Gjennom prosjektet Aiming for Prevention har IPPNW og Leger mot atomvåpen vært aktive i arbeidet for ATT. Her kan du lese rapporten fra påskens forhandlinger. les mer

Kronikk i tidsskriftet

I dag kom kronikken "Medisinske virkninger av atomvåpen" på trykk i Tidsskriftet for den Norske legeforening. Kronikken er skrevet av John Gunnar Mæland, Bjørn Hilt, Kirsten K. Osen, Jon B. Reitan les mer

Resept for en verden uten atomvåpen

Denne høsten og vinteren har flere styremedlemmer vært engasjert i arbeidet med å få laget nye informasjonsbrosjyrer. Bakgrunnen for arbeidet er at vi som organisasjon ser behov for å ha skriftlig materiale på norsk til å bruke i i ulike sammenhenger. I tillegg har NLA som et punktene i sin handlingsplan å «informere den norske befolkningen om helseeffekter av atomvåpen og atomvåpentrusselen, herunder humanitære og folkerettslige forhold ved atomvåpen» les mer

Delegasjon til Tehran

November 2012 reiste IPPNW-representanter fra Russland, Sverige, Danmark, Tyskland, Tyrkia og Norge til Tehran for et dialogmøte med ”Iranian Physicians for Social Responsibility” (PSR), den iranske grenen av IPPNW. Målet var å øke forståelsen for de helsemessige konsekvensene av masseødeleggelsesvåpen, med fokus på kjemiske og kjernefysiske våpen. les mer

KONTROLL MED VÅPENHANDEL (2012)

Artikkelen redegjør for to parallelle, men innbyrdes uavhengige internasjonale prosesser i FN-regi for kontroll med våpenhandel, ATT og UNPoA, som begge støttes av IPPNW og har som mål å spare mennesker for lidelser som følge av væpnet vold. les mer

Dropp bomben

"Som nasjonalstudentrepresentant i Norske leger mot atomvåpen, jobber jeg daglig med atomvåpenproblemstillingen. Derfor er det for meg svært gledelig når apolitiske og nøytrale organisasjoner, som den Internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne engasjerer seg i det jeg mener det den viktigste utfordringen i dagens samfunn: Kampen for en atomvåpenfri verden." les mer

Døråpneren?

4-5 mars neste år planlegger Utenriksdepartementet en konferanse om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Er dette døråpneren for en prosess som leder til et forbud mot atomvåpen? les mer

Da verden holdt pusten

Denne uken var det 50 år siden verden sto på randen av en utslettende atomkrig. Cubakrisen toppet seg etter at president Kennedy 22. oktober 1962 gjorde det kjent at Sovjetsamveldet hadde utplassert mellomdistanseraketter på Cuba som kunne nå Washington D.C. innen 20 minutter med atomvåpen i megatonnklassen. les mer

Brev til Statsminister Jens Stoltenberg

I forbindelse med at regjeringen signerte ”Joint Statement on the humanitarian dimension of nuclear disarmament” i FNs førstekomite 22. oktober har leder for NLA, John Gunnar Mæland på vegne av organisasjonenm, sendt brev til statsminister Jens Stoltenberg for å påminne om viktigheten av arbeidet for en atomvåpenfri verden. les mer

"The world is over-armed and peace is under-funded"

The attached op-ed article (and below) of the United Nations Secretary-General on disarmament states that "massive military spending and new investments in modernizing nuclear weapons have left the world over-armed -- and peace under-funded". Billions of dollars allocated to military spending is difficult to explain in a context of the global financial crisis since more investments are needed in social and economic development in order to achieve the Millennium Development Goals. les mer

Hiroshima Congress Statement

Hiroshima Congress Statement gir en fin oversikt over hvordan status er i arbeidet for en atomvåpenfri verden og mål for verdenskonferansen. Se vedlagt fil for uttalelsen. les mer

Markering av Hiroshimadagen

Det vil være markering i Oslo i forbindelse med Hiroshimadagen med et interessant program og gode foredragsholdere. Se plakat over for tid, sted og program. les mer

Nuclear Abolition Day - 2. juni

I anledning Nuclear Abolition Day 2. juni har John Gunnar Mæland, Bent Natvig, Stine Rødmyr og Anne Marte Skaland forfattet brev til alle de norske stortingsrepresentantene. Brevet kan leses i sin helhet nedenfor. les mer

ICAN-nyheter - Humanitært fokus tar over for sikkerhetspolitikk

Hjulene ruller videre – ICAN-kampanjen vokser nasjonalt og globalt, og har i dag over 200 organisasjoner bak seg i over 60 land. Jonas Gahr Støre har nylig annonsert en internasjonal konferanse om de humanitære effektene av atomvåpen som skal avholdes i Oslo våren 2013, og i starten av mai ble NPT PrepCom arrangert i Wien – denne gang med noen lyspunkt. les mer

Brev fra forsvarsministeren

MPI-gruppa bestående av NLA, Den Norske Pugwash komiteen og Nei til atomvåpen, henvendte seg i februar til forsvarsministeren for å få kartlagt regjeringen sin posisjon i kjernevåpenpolitikk og alliert territorielt misselforsvar før NATO sitt toppmøte i Chicago les mer

NATOs atomvåpenpolitiske utfordringer i 2012

NATO vedtok et nytt strategisk konsept på toppmøtet i Lisboa i 2010. Fram mot neste toppmøte i Chicago i mai 2012 arbeider NATOs organer med å konkretisere strategien, blant annet ved å utarbeide forslag til et såkalt Deterrence and Defence Posture Review (DDPR). Det er gitt lite informasjon utad, men vi har forstått at det er vanskelig å komme til enighet. Spesielt gjelder dette NATOs atomvåpenstrategier. les mer

IPPNW-møte om Midt-Østen i Ankara

IPPNW arrangerte 9.-10. desember 2011 et møte i Ankara med fokus på en sone fri for masseødeleggelsesvåpen i Midt-Østen. Det ble lagt frem en resolusjon undertegnet av representanter for IPPNW-avdelingene i regionen, inkludert Israel og Iran. les mer

Resolusjon vedtatt!

Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-komiteen vedtok den 26.11.11 en resolusjon som jobber for å eliminere atomvåpen. Den ble vedtatt i Geneve. Dette er et av de mest betydningsfulle vedtakene i nyere tid i arbeidet for å få et forbud mot atomvåpen. les mer

Människan och kärnvapenhotet

Den 6. til 8. mai 2011 ble det avholdt nordisk lege- og studentkonferanse i Uppsala, naturlig nok i regi av Svenska läkare mot kärnvapen. Finland, Estland, Norge og selvsagt Sverige var representert. Fra Norge var det fire studenter og to leger som hadde funnet veien til Uppsala. les mer

ICAN vokser seg sterkere

Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen – ICAN- har fått nye ressurser og krefter siste året, ikke minst takket være økonomiske tilskudd fra Norge les mer

Lik rett for Loke og Tor

Det er mange gode grunner til å kritisere den iranske regjeringen: Utallige menneskerettighetsbrudd, systematisk kvinneundertrykkelse, og bestialske avstraffelsesmetoder har gitt Iran en velfortjent og prominent plass i verdenssamfunnets pariakaste. les mer

Resolusjon lagt på is

På FNs første komitees siste plenums sesjon, mandag 31 oktober, valgte Mexico, Østerrike og Norge å avstå fra votering over resolusjon L.21 (Taking forward multilateral disarmement negotiations) som de hadde lagt frem tidligere. les mer

Positivt atomutspill i FN

Det er i dag en bred og økende erkjennelse av at verden ville være bedre tjent uten atomvåpen. Spørsmålet er hvordan man skal greie å kvitte seg med dem fortest mulig. les mer

Jonas Gahr Støre vil ha forbud

Jonas Gahr Støre har svart på spørsmålet fra stortingspolitiker Peter S. Gitmark (H): «Vi ønsker er et reelt totalforbud og arbeider aktivt både for å skape et politisk grunnlag og praktiske muligheter for å komme dit,» konkluderer han. les mer

Hiroshimadagen i Oslo

Til tross for sterke vindkast var det mange som møtte fram på Youngstorget lørdag 6. august for å minne hiroshimaofrene og vise motstand mot atomvåpen. Magnus Løvold som holdt appell på vegne av ICAN, la vekt på at fine ord fra politikere forplikter. les mer

ICAN nettforum

ICAN international har fått et felles nettforum hvor alle som er med/interessert i ICAN kan dele informasjon, ideer og delta i diskusjoner. Forumet finner dere her les mer

Hiroshima-dagen

Lørdag 6. august markeres Hiroshima-dagen. Det vil skje en markering i Oslo på lørdagen, samt en gudstjeneste i Lillestrøm på søndagen. Arrangør er ICAN og Nei til atomvåpen. Mer informasjon finnes i artikkelen. les mer

Hiroshima og Nagasaki

Ved 66 års markeringen av bombingen av Hiroshima og Nagasaki, oppfordrer vi Regjeringen til å gå i bresjen for forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. les mer

USAs ordførere vil eliminere atomvåpen.

US Conference of Mayors gjentok på sitt møte i juni 2011 sin støtte til kravet fra Mayors for Peace om å eliminere atomvåpen innen 2020. USAs utgifter til vedlikehold og modernisering av atomvåpen er vesentlig større enn under den kalde krigen. Det ble enstemmig vedtatt to sterke resolusjoner som krever drastiske kutt i utgiftene til krig og atomvåpen og redirigering av midlene til å ivareta innbyggernes behov. les mer

ICAN-Afrika

ICAN-Afrika ble lansert juli 2011 i Livingstone, Zambia, under et regionalt IPPNW møte som ble arrangert parallelt med en African Regional Safe Community Conference. Forbud mot atomvåpen ble her drøftet i sammenheng med væpnet vold, menneskerettigheter og utvikling. les mer

Hvilke stater har best atomvåpenpolitikk?

Hvilke stater fortjener heder og ære for sin atomvåpenpolitikk, og hvilke stater trenger en kraftig oppvekker? På Nuclear Abolition Day delte ICAN Norge ut gullballonger til statene som stemmer for et atomvåpenforbud i FN, og svarte ballonger til statene som motarbeider et slikt forbud. les mer

Spektakulær ballongaksjon på lørdag

Lørdag 25. juni er det Nuclear Abolition Day. I Oslo markeres dagen med ballongutdeling til ambassadene. Tid: Lørdag 25. juni kl. 12:00 - 14:00 Sted: Møt opp ved Litteraturhuset, deretter går vi fra ambassade til ambassade og ender opp ved Frognerparken. les mer

Landsmøtet 2011 i Tromsø

NLA holdt sitt årlige landsmøte i Tromsø 26. mars 2011. Lokale arrangører var Klaus Melf og Tordis Sørensen Høifødt, som la en hyggelig sosial ramme rundt et faglig givende program. les mer

Oppdatering fra Medfred og ICAN Bergen

ICAN Bergen kom på fote etter et matnyttig møte mellom ICAN-koordinator Anne Marte Skarland og studenter fra MedFred og Changemaker i februar 2011. Vi ble så inspirerte av hva de hadde oppnådd med den tverrfaglige seminarserien om atomvåpen i Oslo at vi bestemte oss for å lage en miniutgave av seminarserien med arrangering av to foredrag den påfølgende våren. les mer

25 år etter Tsjernobylulykken

8.-10. april 2011 arrangerte IPPNW i Tyskland en kongress for å markere at det har gått 25 år siden Tsjernobylulykken. Flere ganger ble det påpekt at atomvåpen og atomkraft er to sider av samme mynt. les mer

OPPDATERING: FALLUJAH OG KJØNNSFORDELING

I forrige nummer av medlemsbladet var en noe kritisk vurdering av en artikkel om mulige uheldige reproduksjonsutfall i Fallujah (1). Bl.a. ble det i artikkelen påstått en betydelig forskjøvet kjønnsfordeling blant barna. Endret kjønnsfordeling er en klassisk stråleeffekt beskrevet hos bananflue og andre eksperimentalorganismer men ikke sikkert funnet hos menneske. I medlemsbladet etterlystes en mer omfattende undersøkelse, i den grad dette lar seg gjennomføre i Irak for tiden. Det meldes nå i The Guardian at WHO i 2011 skal iverksette en slik studie og dette kan kanskje belyse spørsmålet bedre (2). les mer

Global helse – opphold i Pakistan

Da valgterminavgjørelsen skulle taes var det for meg ikke noe spørsmål om hva jeg skulle velge. Jeg ville ha et frisemester, hvor jeg kunne reise og samtidig få en faglig forankring, og en ny innsikt i mangfoldet og utfordringene medisinen har globalt. Jeg ville studere global helse ved universitetet og reise til India. les mer

25 Jahre Tschernobyl

Europeisk kongress i Berlin 8. til 10. april 2011.05.05 Når tyskerne arrangerer Atomvåpenkongress vil det meste dreie seg om atomenergi. Det skjedde på kongressen i Bonn i 2006, og de fulgte opp i år. les mer

Our Nuclear Sovereign Wealth

Tim Wright - kampanjedirektør for ICAN Australia har skrevet en artikkel hvor han tar opp etisk problemstilling i forhold til investering i produksjon av atomvåpen. Artikkelen i sin helhet kan leses her. Artikkelen er skrevet på engelsk. les mer

REBECCA JOHNSON - Foredrag på skuret 26. mai

Dr Rebecca Johnson er leder for The Acronyme Institute for Disarmament Diplomacy og nestleder i ICANs internasjonale kjernegruppe. I tillegg til å være ekspert på atomvåpen, har Johnson lang erfaring som grasrotaktivist for en atomvåpenfri verden. I hele fem år teltet hun i fredsleiren Greenham Common i England. På Skuret den 26. mai kl. 19:30 har du mulighet til å høre Rebecca Johnsons foredrag: Can nuclear weapons be abolished in our lifetime? Les Ursula Gelis' intervju med Johnson her: les mer

Hans Blix til Oslo 10. mai

Hans Blix kommer til Voksenåsen konferansesenter i Oslo 10. mai klokken 18:00 for å diskutere fredspolitikk. Atomvåpen er blant hovedtemaene for diskusjonen. les mer

ABC til Kjernefysiske ulykker

I sammenheng med den situasjonen i Japan brukes mange ord og utrykk som ikke er like lette å forstå. I denne artikkelen tas det opp ulike begrep og en kan få en større innsikt i situasjonen. Artikkelen som PDF er skrevet på engelsk. les mer

HELSEPROBLEMER I FALLUJAH ETTER IRAK-KRIGEN: EFFEKTER AV UTARMET URAN?

Det er liten tvil om at de amerikanskledete krigene i Irak, både Gulfkrigen under Bush senior og den nærmest pågående Irakkrigen etter Bush junior, har medført voldsomme lidelser for det irakiske folk og sikkert betydelige helseeffekter som all krig gjør. Flere publikasjoner har bl.a. antydet reproduksjonsskader og økning i kreftforekomst i områder. Chris Busby, en kjent miljøaktivist (1), har interessert seg for spørsmålene og nå senest publisert et arbeide (2) fra den sunnidominerte byen Fallujah (3) hvor det sto et stort slag i 2004. Fallujah var et senter for Saddam Husseins Bath-parti (4). Artikkelen er sirkulert i atommotstandskretser som sannhetsvitne på effekter av utarmet uran, og er mye sitert internasjonalt. les mer

Internasjonal humanitær rett og atomvåpen

Internasjonal humanitær rett var et tema under sesjonen i FNs 1. komité høsten 2010, under henvisning til Tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen (NPT) i mai 2010 som i sitt sluttdokument ”uttrykker sin dypeste bekymring for de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen, og stadfester nødvendigheten av at alle stater til alle tider etterlever gjeldende internasjonal rett, inkludert internasjonal humanitær rett.” les mer

ICAN NORGE

Kampanjen er for fullt i gang. På denne siden er det en oversikt over alle saker angående kampanjen som er skrevet på våre hjemmesider. På kalenderen kan du følge aktiviteter som arrangeres i sammenheng med kampanjen. les mer

Ole Kopreitan

Ole Kopreitan døde 73 år gammel. Han var en klippe som arbeidet kontinuerlig og satte varige merker etter seg. les mer

NORGE OG ATOMVÅPEN

Etter den 2. verdenskrig var norske fysikere tidlig ute med å ta i bruk den nye kunnskapen innen kjernefysikken. Noen var til og med inne på tanken om at Norge skulle utvikle atomvåpen, men dette ble raskt lagt til side. I stedet gikk Norge inn i Atlanterhavspakten (senere NATO) og kom dermed under den amerikanske atomvåpenparaplyen. Norge avsto imidlertid å lagre atomvåpen på norsk jord.

les mer

Til minne om Ole Kopreitan

På søndag mottok vi den triste meldingen at fredsaktivisten og tidligere leder i "Nei til atomvåpen", Ole Kopreitan, ble funnet død i sitt hjem. les mer

ICAN i det små

Det finnes per i dag ca. 25.000 atomvåpen i verden, det er nok til å utslette den menneskelige sivilisasjonen minst 5-10 ganger. les mer

Norsk kampanje for et forbud mot atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen, Nei til atomvåpen og Den norske Pugwashkomiteen gikk i 2010 sammen om en felles kampanje for et forbud mot atomvåpen. Med økonomisk støtte fra det norske utenriksdepartementet vil kampanjen de neste tre årene arbeide for et juridisk bindende forbud mot atomvåpen som omfatter en bindende tidsplan for full avskaffelse av slike våpen. les mer

En atomvåpenfri verden – i vår levetid!

President Barack Obama fikk Nobels fredspris i 2009 langt på vei for sin historiske tale i Praha april samme år. Her uttrykte han sin tro på at verden kunne befris fra atomvåpnene. Han føyde imidlertid til at dette ikke ville bli lett og at atomvåpnene kanskje ikke ville bli fjernet i hans livstid. les mer

MØTE MELLOM NLA STYRE OG RÅD LØRDAG 11. DESEMBER 2010

Tradisjonen tro hadde NLA styret og rådet sitt årlige møte lørdag den 11.12.2010 på Rikshospitalet i Oslo. For et tyvetalls tilhørere på det åpne møtet innledet John Gunnar Mæland, Bent Natvig, Stine Rødmyr og Nosizwe Baqva om den norske Kampanjen for et forbud mot atomvåpen, etter hvert også kalt ICAN Norge. les mer

Letter from Nagasaki

Under "World Conference 2010 against A & H bombs" 2.-9.august i Hiroshima og Nagasaki ble det utformet et brev som ble sendt til alle verdens statsmyndingheter. Kravet i brevet var å starte forhandlinger om forbud et mot atomvåpen. les mer

Fredsprisvinnere går inn for et forbud mot atomvåpen

I slutterklæringen fra det siste møtet i det faste forumet for vinnere av Nobels Predspris som ble holdt i Hiroshima i november i 2010 ble det slått fast at de deltagende Nobelprisvinnerne, både de individuelle og organisasjonene, går inn for et forbud mot atomvåpen gjennom en internasjonal konvensjon. les mer

Vellykket åpningskonferanse

Mandag den 25. oktober ble kampanjen for et forbud mot atomvåpen lansert i Oslo. Rundt 30 deltakere hadde møtt fram på åpningskonferansen til kampanjen som fant sted på Folkets hus. les mer

Stortingsmelding om global helse

En ny stortingsmelding om global helse er under utarbeiding. Det ble arrangert møte med representanter for det sivile samfunn i Oslo 18. oktober 2010. Norske leger mot atomvåpen (NLA) var blant de inviterte, og har fått muligheten til å komme med innspill til stortingsmeldingen. Planen er at stortingsmeldingen skal være ferdig februar 2011 les mer

Pressemelding om John og Chara Haas Award

Leger mot atomvåpen (IPPNW), Advokater mot atomvåpen (IALANA) og International Peace Bureau (IPB) mottar John og Chara Haas Award for internasjonal fred og sosial rettferdighet 8. november 2010 på Nuclear Futures-konferansen i Philadelphia. les mer

Russisk ”gang of 4” vil starte en ny nedrustningsplan

Fire tidligere russiske ledere gikk den 22.10.2010 ut med en appell ”Start ny plan for nedrustning”. De fire er tidligere statsminister og utenriksminister Yevgeny Primakov, tidligere utenriksminister Igor Ivanov, president i Det russiske vitenskapssenter Evgeny Velikhov, og tidligere sjef for generalstaben Mikhail Moiseyev. les mer

Look to Kazakhstan - Forbilde på atomnedrustning

”En atomvåpenfri verden: atomnedrustningsstrategier, ikke-spredning og eksport kontroll” var tittelen på et dagsseminar 12. oktober 2010 i Oslo i regi av Den kazakhstanske regjering, Det norske utenriksdepartement og Norsk utenrikspolitisk institutt. Kazakhstan er et av de landene som i størst grad har fått føle den kalde krigens atomvåpenkappløp på kroppen, bokstavelig talt. Som Sovjetrepublikk var Kazakhstan i 40 år vertsland for Sovjetunionens atomvåpentester. les mer

Malaysia-resolusjonen i FN 2010

Malaysia-resolusjonen (Follow up to the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons) har som mål å starte forhandlinger om en konvensjon mot atomvåpen. les mer

Håpløst gammeldags forslag til nytt strategisk konsept fra NATO

Den 17. mai (av alle dager) presenterte NATOs ekspertgruppe ledet av USAs tidligere utenriksminister Madelaine Albright sitt forslag til et nytt strategisk konsept for NATO. Forslaget skal nå på høring i organisasjonen og vil ventelig bli vedtatt sent i år eller tidlig neste år. Det nye strategiske konseptet vil trolig, som det forrige, forbli gjeldende i opp mot 10 år. les mer

På verdenskongress med Leger mot atomvåpen

Torsdag 26. – søndag 29. august var det verdenskongress for Leger mot atomvåpen i Basel. Som vanlig hadde studenten i tillegg sin egen kongress på onsdag og torsdag formiddag. Denne gangen var også to av studentene med på en rundtur i Sveits tre dager før konferansen. I alt deltok seks studenter og seks leger fra Norge. Dette er studentenes historie. les mer

ATOMVÅPENS VIRKNING PÅ MENNESKEKROPPEN

Menneskekroppen vil påvirkes på mange ulike måter når en atombombe detoneres. I dette avsnittet vil vi fokusere på strålingsskadene, som skiller effekten av atomvåpen fra andre typer våpen. les mer

Fredsbåt gjestet Bergen

PEACEBOAT besøker all verdens havner med sitt budskap om fred og nedrustning, og 10.juni var det Bergens tur til å få besøk. Ombord i det enorme skipet var mer enn 800 reisende, inkludert studenter, fredsaktivister og overlevende etter atombombene i Hirsoshima og Nagasaki. les mer

Beskytt skaperverket! - Intervju med prost Trond Bakkevig

Trond Bakkevig er teolog og prost i Den norske kirke, i Vestre Aker Prosti i Oslo. Han har tidligere vært leder for Mellomkirkelig råd, jobbet i flere konfliktområder i verden og var i 1987-88 personlig rådgiver for utenriksministeren. På midten av 1980-tallet leverte han sin doktorgrad ”Ordningsteologi og atomvåpen”. Her tok han for seg tre tyske teologer som var aktive både før og etter andre verdenskrig og har hatt stor innflytelse på norsk teologi, for å se på hvordan de håndterte spørsmålet om atomvåpen. Vi har derfor spurt han litt om kristendom, Den norske kirke og atomvåpen. les mer

Tilsynskonferansen 2010 – Et vellykket utfall?

I forkant av årets tilsynskonferanse for Ikke-spredningsavtalen var et viktig stridspunkt hva som skulle til for å kalle utfallet vellykket, eller eventuelt mislykket. Grunnen til dette ordspikkeriet var regjeringens formulering i Soria Moria II, der de åpner for å ta del i forhandlinger om en atomvåpenkonvensjon dersom årets tilsynskonferanse skulle mislykkes. Dette har vært et krav fra deler av sivilsamfunnet i lang tid, og det var derfor viktig å definere på forhånd hva som burde kreves av et sluttdokument for at det kan betegnes som vellykket. les mer

Norsk kampanje for et forbud mot atomvåpen

Etter mange års stillstand er det nå bevegelse i arbeidet for å fjerne atomvåpnene. En rekke kjente politikere, inkludert USAs president Barack Obama, har revitalisert visjonen om en atomvåpenfri verden. les mer

Kampanjekoordinatorer ansatt

NLA styrker i disse dager arbeidet med en kampanje for et forbud mot atomvåpen, bl.a. inspirert av den tidligere vellykkede kampanjen for et forbud mot landminer. Den nye kampanjen vil bli drevet i samarbeid med Nei til atomvåpen (NTA) og Den norske Pugwashkomite, men tar mål av seg å skape en bred allianse av norske organisasjoner. I denne forbindelse er det opprettet et kampanjesekretariat som vil ha kontorplass hos Norges Fredsråd. To koordinatorer er ansatt i hver sin deltidsstilling, Anne Marte Skaland og Nosizwe Lise Baqwa. les mer

Countdown to Zero

Dette er en film om atomvåpenets historie og hvilken fare atomvåpen er i dag. Det er en tankevekker på like linje som "An Inconvenient Truth" var omkring temaet om global oppvarming i 2006. Omtale om filmen kan en lese her. les mer

Atomvåpen og stråling

For oss som arbeider med stråling til daglig, er det ikke ukjent at stråling kan drepe. Det er jo det vi onkologer tilsikter, heldigvis bare på celle- og svulstnivå, for å kurere eller lindre våre pasienter. Og fra tid til annen blir vi stilt overfor stråleskader. Men selv om en ledende stråleonkolog som Jan-Willem Leer omtaler lineærakseleratorer som potensielle mordvåpen, blekner det i forhold til kjernevåpen. les mer

Aldri mer Hiroshima

Tankevekkende lysbildeserie som er laget av overlevende atombombeofre som tenker tilbake og forsøker å uttrykke hva som hendte i Hiroshima i august 1945. Lagt ut med tillatelse fra Hiroshima Peace Memorial Museum. les mer

Blogg fra tilsynskonferansen i New York

NLA sendte to medlemmer, Kirsten K. Strømme og Vegard M. Lundevall, til tilsynskonferansen i New York mellom 3-28. mai. Deres blogginnlegg fra konferansen kan leses her eller klikk på bildet. ICAN's rapport fra tilsynskonferansen kan lastes ned her les mer

Kampanjekoordinator søkes

Norske leger mot atomvåpen Nei til atomvåpen og Den norske Pugwashkomiteen søker kampanjekoordinator (100%) Søknadsfrist: 10.august 2010 Tiltredelse: 1.september 2010 Periode: 6 mnd med mulighet for forlengelse les mer

Nuclear Abolition NOW

Oslo: Nuclear Abolition Day 5. juni 2010, kl. 1200-1600 Det ble en skikkelig markering i Oslo takket være godt samarbeid mellom flere organisasjoner. Ole Kopreitan hadde ordnet stand-plass for aksjonen midt i Karl Johans gågate der han som vanlig også var å finne med informasjonsmateriell og underskriftslister. les mer

Atomnedrustning - en utfordring for sivilsamfunnet

Tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen er avsluttet. Optimismen som rådet ved konferansens begynnelse, etter Obamas erklæring om at atomvåpen bør avskaffes, ble ikke innfridd. Ni land har tilsammen atomvåpen nok til å utslette mennesker og annet liv på jorda mange ganger. Det kan skje ved et rent datauhell i løpet av timer. Intet annet truer vår verden i tilnærmelsesvis samme grad. Det store flertall av land og folk ønsker en tryggere verden uten atomvåpen. Under konferansen greide allikevel atomvåpenstatene å unngå enhver forpliktelse til konkrete, praktiske tiltak for å nå dette målet. les mer

Svarbrev fra utenriksministeren 10. mai

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har kommet med et svarbrev vedrørende brevet som ble overlevert mandag 26. april. Brevet som ble overlevert til regjeringen var undertegnet av 44 ulike organisasjoner, og kom med en klar oppfordring om å intensivere arbeidet for en atomvåpenfri verden. Årsaken til initiativet var den nå pågående tilsynskonferansen i New York. For å lese utenriksministerens svar kan du klikke her les mer

2010 - Året det skjer?

NLAs landsmøte 20.mars fant sted på St.Olavs hospital i Trondheim. Tradisjonstro benyttes ikke helgen til landsmøteforhandlinger alene, men også til innlegg og diskusjon rundt aktuelle tema. Årets innleder var Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen. les mer

Nearly there!

Finally the day has come, after more than a year of preparations. Our conference “Nuclear Weapons - Abolition Now!” is officially about to open. les mer

LÆR OM ATOMVÅPEN – en ny ressurs på internett

Det mangler egentlig ikke informasjon om atomvåpen og nedrustning av dem, men det kan vært vanskelig å finne fram til gode norsk-språklige kilder. NLA har derfor med økonomisk støtte fra UD oversatt, bearbeidet og tilrettelagt læreprogrammet ”Lær om atomvåpen”. Programmet ble opprinnelig laget av Svenske leger mot atomvåpen og Svensk freds- og voldgiftsdomsforening, og finnes også i svensk og engelsk utgave. les mer

Medical Peace Work: further developments

Partnering to conceptualize the term Medical Peace Work (MPW), European IPPNW-affiliates together with representatives of other health NGOs and teaching institutions have since 2005 worked to define the role and responsibility of health practitioners in peace work. les mer

Jan Helge Solbakk om atomvåpen og etikk

Jan Helge Solbakk er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Han er en markert samfunnsdebattant som ikke er redd for å si ifra hvis han mener noe er urett. les mer

"Peace, Health and Medical Work"

The University of Tromsø offers again the elective graduate course "Peace, Health and Medical Work". It will be conducted in autumn semester 2010 with an intensive teaching week from November 15th-19th. The reading for the course includes the web-based interactive teaching package Medical Peace Work (textbook, e-cases, and questions). Accreditation: 10 ECTS on Master's level les mer

Sivilsamfunnet med historisk felleskrav om full atomnedrustning.

Utenriksdepartementet har etterlyst et bredt folkelig engasjement for atomnedrustning. Som svar vil det, under et åpent møte i UD mandag 26. april kl. 12.30-13.30 i anledning tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen 3.- 28. mai i New York, bli overlevert et brev til Regjeringen med klar oppfordring om å intensivere arbeidet for en atomvåpenfri verden. Blant de 44 underskriverne er humanitære organisasjoner, fagorganisasjoner, representanter for næringslivet, kirken, humanitære og politiske ungdomsorganisasjoner og fredsorganisasjoner (se listen under). Femten organisasjoner sender også tilsammen 20 representanter til tilsynskonferansen. les mer

Suksessarrangement på Litteraturhuset

Helgen etter påske kom årets to viktigste hendelser samtidig til Oslo, nemlig våren og IPPNWs europeiske studentmøte. I hvert fall føltes det sånn for en gruppe på elleve studenter fra landets fire medisinske fakulteter. Etter over ett år med faste møter på Skype, søknadsskriving, optimistiske invitasjoner, engasjerte diskusjoner og ikke minst, hundrevis av e-poster, var konferansen her, og det ferdige resultatet ble bedre enn vi hadde turt å håpe på. les mer

Dialogmøte i Helsinki

“I state clearly and with conviction America’s commitment to seek the peace and security of a word without nuclear weapons.” Med Barack Obamas inspirerende ord i bagasjen satte vi kursen mot Helsinki (litt for) tidlig en torsdag morgen i slutten av april for å overvære et europeisk – russisk/CIS IPPNW dialogmøte. les mer

Interpellasjonsdebatt om NATOs atomstrategi

Obama og innspillene fra flere av verdens tidligere toppledere har skapt en ny tro på at det går an å skape en tryggere verden uten atomvåpen. Interpellasjonsdebatten om NATOs strategiske konsept 2. april 2009 bærer preg av dette og av at det nå er ”stuerent” å snakke om å avskaffe atomvåpen. les mer

Rakettskjold i Europa, en oppdatering

I Tsjekkia er ca. 70% av befokningen mot utplassering av et amerikansk rakettskjold. Tsjekkerne har i to år ført en aktiv antirakettskjold-kampanje, inkludert sultestreik, og begeistringen var stor da regjeringen den 25. mars 2009 falt for et mistillitsvotum (sannsynligvis pga andre forhold), og statsministeren som hadde undertegnet rakettskjold-avtalen med USA, måtte gå. Avtalen er ennå ikke godkjent av parlamentet. - Rakettskjold ble heller ingen stor sak på NATO toppmøte 2009. Sluttkommunikeet stadfester konklusjonen fra 2008, og slår fast at mer arbeid er nødvendig før det kan tas en endelig beslutning. Det åpnes for samarbeid med Russland. les mer

Revisjon av NATOs atomvåpenstrategi?

I Stortingsmelding 27 (2007-2008) Nedrustning og ikke-spredning heter det at ”Norge har vært en pådriver for at NATO skal arbeide for å redusere kjernevåpnenes rolle i internasjonal politikk i samsvar med Soria-Moria-erklæringen. Vårt mål er fullstendig avskaffelse av atomvåpen. les mer

Medisinsk appell til Obama og Medvedev om å avskaffe atomvåpen

Stilt overfor faren for en storstilt spredning av atomvåpen til flere land og en økende fare for at slike våpen kan bli brukt, har IPPNW sendt et brev til presidentene i USA og Russland med appell om å få fart på forhandlingene om atomnedrustning. Brevet ble overlevert de to rett før deres første personlige møte i London 1. april 2009. les mer

My fear and my love

Vakker og tankevekkende lysbildeserie om frykt for atomvåpen er lagt ut på vår hjemmeside. Hvis en klikker her kommer presentasjonen opp.
Kirsten Osen har laget denne serien med god hjelp av Knut Osen. les mer

Studentskildring fra konferansen ”Global Response 2010”

To medisinstudenter fra henholdsvis Tromsø og Bergen var de heldige utvalgte som fikk overvære konferansen ”Global Response – Conference on Violent Conflict and Health” i København den 22. – 25. januar 2010. Konferansen var rettet mot helsearbeidere, forskere, NGOere og andre som har arbeid relatert til helse i krigssoner. Det var også åpnet for studenter, og det visste seg tidlig at den lille massen med studenter i all hovedsak ble utgjort av nordmenn, NMF hadde i alt sendt ti delegater les mer

Få nedrustningsprosessen i gang!

3. juni 2009 kom fem tidligere norske stats- og utenriksministre - Odvar Nordli, Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch, Kjell Magne Bondevik og Thorvald Stoltenberg - med et viktig utspill i atomvåpendebatten. les mer

Internasjonale Røde Kors Komité vil forby atomvåpen

Internasjonale Røde Kors Komité (ICRC) er den eneste institusjonen nevnt under internasjonal humanitær rett som en kontrollerende myndighet (Wikipedia). Det kan bety et gjennombrudd i kampen mot atomvåpen at ICRC nå tar til orde for å eliminere og forby atomvåpen på humanitært grunnlag. les mer

På tide å avmystifisere spørsmålene om atomvåpennedrustning

Overskriften er et utsagn fra avdelingsdirektør Steffen Kongstad i UDs Avdeling for sikkerhet og nærområder da han holdt innlegg på konferansen ”Reaching nuclear disarmament – The Role of Civil Society in Strengthening the NPT” som ble arrangert i Stockholm en helg i begynnelsen av november. les mer

Flere ut av (atom)skapet

Siden i vår har enda flere tidligere toppolitikere meldt seg på som tilhengere av visjonen om en verden uten atomvåpen. Også aktive politikere blander seg inn i koret. les mer

Rapport fra NPT PrepCom 2009

Da jeg ankom fredag kveld 8/5 var den første uken av konferansen unnagjort. Etter hva jeg hadde lest på nettet og hørt fra andre som var der, var stemningen betydelig bedre enn på mange år. Et bevis for dette var at agenda og prosedyrer for neste års tilsynskonferanse var blitt vedtatt allerede onsdag første uken. Ettersom det før tilsynskonferansen i 2005 aldri ble enighet om en agenda, var dette et solid tegn på et nytt og annet samarbeidsklima enn i årene under Bush. les mer

Aktuelle atompolitiske saker

Nedenfor gjengis i lett redigert form innholdet i et brev 26. oktober 2009 fra lederne i NLA, NTA og Pugwash til Stortingets nye utenriks-og forsvarskomité som introduksjon og alternative ‘talking points’ for et planlagt møte med komitéen. les mer

Sikkerhetsrådets resolusjon 1887

I et historisk møte den 24. september 2009 vedtok de 15 medlemmene av FNs sikkerhetsråd en enstemmig uttalelse om kjernefy¬sisk nedrustning, ikke-spredning og kontroll (Resolusjon nr 1887). les mer

NATO med nytt strategidokument

Gjeldende strategidokument for NATO er fra 1999. I forhold til atomvåpen er det håpløst utdatert med et språk og innhold som fortsatt legger vekt på atomavskrekking, førstebruk og bruk mot land som ikke selv har atomvåpen. les mer

Atomvåpen truer menneskeheten

I en kronikk trykket i Bergens Tidende 23 desember tar leder av NLA, John Gunnar Mæland, for seg atomvåpentrusselen som igjen har fått en økt oppmerksomhet etter tildelingen av Nobels fredspris til President Obama. les mer

Les bloggen til Dr. Ira Helfand

Dr. Ira Helfand, tidligere leder i Physicians for Social Responsibility, USA's gren av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) og nå visepresident i IPPNW, gjestet Oslo i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris, desember 2009. les mer

Flere veivisere til en atomvåpenfri verden

Visjonen om en atomvåpenfri verden er blitt trendy foran Tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen 2010. I tidligere numre av medlemsbladet er det redegjort for diverse utspill med utgangspunkt i artiklene ’Toward a nuclear-free world’ av Shultz, Perry, Kissinger og Nunn. Her følger flere utspill som i tillegg er preget av optimismen etter president Barack Obamas tale i Praha 5. april 2009. les mer

Fem år som forandret verden

Den amerikanske kardiologen Bernhard Lown tok initiativet til dannelsen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War og ble organisasjonens første ko-president sammen med Evgeni Chazov. les mer

ICAN-nytt

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er en prioritert arbeidsoppgave for alle IPPNWs 58 nasjonale avdelinger, inkludert NLA. ICAN (www.icanw.org) er en internasjonal opplysnings- og påvirkningskampanje med det mål å mobilisere til en verdensomspennende opinionsbølge for et omfattende, juridisk bindende forbud mot atomvåpen. les mer

Nobels Fredspris 2009

IPPNW gratulerer president Obama med Nobelprisen og ønsker ham lykke til i arbeidet for en tryggere verden uten atomvåpen. les mer

Obama viser vei!

24. september ble en god dag for alle som ønsker slutt på atomvåpen. Sikkerhetsrådets resolusjon, vedtatt enstemmig av topplederne i medlemslandene under ledelse av USAs president Barack Obama, tar sikte på å skape forutsetningene for en verden uten atomvåpen. les mer

Atomvåpen og valget

Fordi mange toneangivende krefter i verden ønsker det, er det større mulighet enn noen gang for å avskaffe atomvåpen. Til tross for dette har atomvåpen så langt vært et ikke-tema i valgkampen. Av partiene som nå er på Stortinget er det bare SV, Sp og V som i sine partiprogrammer går uforbeholdent inn for et forbud mot atomvåpen. les mer

En atomvåpenfri sone i arktis?

Danske Pugwash inviterte 10.-11. august 2009 til en todagers konferanse om en atomvåpenfri sone i Arktis. En god debatt la for dagen en rekke utfordringer, men også en god del mulige løsninger. les mer

Pelindaba-avtalen trer i kraft

Med det 28. instrumentet for ratifisering, oversendt av Burundi 15. juli 2009, trår den afrikanske atomvåpenfrie sonen - Pelindabaavtalen - i kraft, 13 år etter at avtalen først ble signert. Dette er et viktig skritt fremover på veien mot atomnedrustning, og det bidrar også til å øke sjansene for et positivt resultat under tilsynskonferansen i 2010. NLA gratulerer! les mer

Kontroll med våpenhandelen? (2006)

ETT AV VERDENS største problemer i dag er det ukontrollerte salget av våpen, som forverrer konflikter, vold og menneskerettighetsbrudd i hele verden. På bakgrunn av dette vil FNs førstekomité, som behandler saker angående sikkerhet og nedrustning, nå diskutere muligheten for en Arms Trade Treaty (våpenhandelkonvensjon). Norge leder i år førstekomiteen ved ambassadør Mona Juul. les mer

Atomkrigsfaren kan reduseres

Fortsatt finnes tusenvis av atomvåpen i høyeste beredskap, der avgjørelsen om å sende dem avgårde eller ikke skal tas på noen få minutter. Dette systemet skaper store problemer og fare for utilsiktede konsekvenser ved menneskelige feilvurderinger. les mer

Atomkraft øker atomvåpenspredning

I kampen mot atomvåpen har det i det siste blitt mer oppmerksomhet på kjernekraft. Det er viktig å ikke se på disse to som den samme type trussel mot folkehelsen. Skaden som utrettes ved en kjernefysisk detonasjon er av en annen dimensjon enn det en ulykke i et kjernekraftverk vil kunne føre til. les mer

Temahefte om biologiske våpen

Temaheft om biologiske og kjemiske våpen 2002 Forsvarets forskningsinstitut (FFI) har et eget temaheft om biologiske og kjemiske våpen. Hovedvekten er lagt på å gi forståelse av trusselens egenart, metoder og tiltak for verifikasjon og kontroll samt rensing og ulike metoder for beskyttelse. les mer

Fakta om landminer

Landminer kan produseres billig og enkelt, og de er lett tilgjengelig tiltross eksport-forbud i noen land. Den vanlige sprengningsminen kan kjøpes for US3$ eller mindre, og moderne plastikkminer for under US7$ hver. Fjerning av en mine koster fra US300$ til US 1.000$. les mer

Bruk av utarmet uran i krig

Prosjektiler av utarmet uran ble brukt i krig for første gang i Golf-krigen og senere i krigen mot Jugoslavia. Dette har fått en del oppmerksomhet i media som delvis har vært misvisende. Utarmet uran har ingen ting med atomvåpen å gjøre, og påstandene om at utarmet uran skulle være årsak til de mangfoldige helseskader som omfattes av det såkalte Golf-syndromet mangler tilstrekkelig vitenskapelig belegg. les mer

Nydelige Napoli

Det er en prestasjon i seg selv å få unge studenter til å bli sittende inne i en borg mens Napoli lokker med italiensk is og flørting på piazzaen. På den annen side hadde vi det vi trengte der inne: God mat, hyggelige olleger og engasjerende debatter.
les mer

World Court Project 10 år

Den internasjonale domstolen i Haag avga den 8. juli 1996 sin rådgivende uttalelse om lovligheten av bruk og trussel om bruk av atomvåpen. Ti-årsdagen markeres med et møte i Europa-parlamentet i Brussel 6.-7. juli 2006. les mer

Atomalderens avskrekkende arv

Selv om atomvåpen ikke er brukt i krig siden 1945, har avskrekkingsdoktrinens vanvittige logikk forårsaket alvorlige helse- og miljøskader over store deler av verden. Flere millioner tonn giftig og radioaktivt avfall er stuet bort i rustnende tanker eller er lekket ut i omgivelsene ved uhell eller planlagte utslipp. Under dekke av å ivareta rikets sikkerhet og med massiv hemmeligholdelse har myndighetene i USA, Kina, Storbritannia, Frankrike og det tidligere Sovietunionen satt til side helse- og miljøhensyn i utviklingen og raffineringen av sitt atomvåpenarsenal. Lignende forhold finnes i nyere atommakter som Israel, India og Pakistan. les mer

Atomtrusselen fra dypet

Da atomubåten "Kursk", selve juvelen i Nordflåten, sank til bunns rett utenfor russiske marinebaser på Kola-halvøya, mistet 118 russiske sjømenn livet. Utover skjebnen til de innstengte og spekulasjoner om årsaken, dreide det meste av den norske mediedekningen seg om mulighetene for radioaktive utslipp fra ubåtens reaktor med tanke på stråledoser til folk og fisk. les mer

Rakettforsvar og atomopprustning

USAs intensjoner om et nasjonalt rakettforsvar, National Missile Defense (NMD), dreier seg både om teknologi og internasjonal rustningskontroll. New York Times hadde 16. januar i år en artikkel som omtalte Philip E. Coyle, som da hadde vært sjef for Pentagons operasjonelle våpentestinger og evalueringen av disse siden 1994. les mer

Nye kjernevåpen - Gammel logikk

Et forskningsprogram for utvikling av en ny generasjon kjernevåpen, såkalte "mini-nukes", med "lav" sprengvirkning på 5 kilotonn eller mindre (Hiroshima-bomben var til sammenligning på 12 kilotonn) er startet opp ved Los Alamos National Laboratory, USA. De nye våpnene skal brukes mot forsterkete og underjordiske mål, eksempelvis kommandobunkere. les mer

Appell til verden ved 60-års markeringen av atombombingen av Hiroshima og Nagasaki

Den 6. og 9. august 1945 opplevde befolkningen i Hiroshima og Nagasaki atombombens massive redsel og traume. De fikk en smakebit av den infernalske undergangen som atomvåpnene kan lede til. I 60 år har de overlevende gjort alt som står i deres makt for å kommunisere ett budskap: Dette må aldri skje igjen. Vil de lykkes i å vekke verden fra dens sinnssyke kjernefysiske trance? Eller vil det forgagne bli glemt, og gjentatt? les mer