Nyhetssaker


Rapport fra NPT PrepCom 2009

Da jeg ankom fredag kveld 8/5 var den første uken av konferansen unnagjort. Etter hva jeg hadde lest på nettet og hørt fra andre som var der, var stemningen betydelig bedre enn på mange år. Et bevis for dette var at agenda og prosedyrer for neste års tilsynskonferanse var blitt vedtatt allerede onsdag første uken. Ettersom det før tilsynskonferansen i 2005 aldri ble enighet om en agenda, var dette et solid tegn på et nytt og annet samarbeidsklima enn i årene under Bush. les mer

Aktuelle atompolitiske saker

Nedenfor gjengis i lett redigert form innholdet i et brev 26. oktober 2009 fra lederne i NLA, NTA og Pugwash til Stortingets nye utenriks-og forsvarskomité som introduksjon og alternative ‘talking points’ for et planlagt møte med komitéen. les mer

Sikkerhetsrådets resolusjon 1887

I et historisk møte den 24. september 2009 vedtok de 15 medlemmene av FNs sikkerhetsråd en enstemmig uttalelse om kjernefy¬sisk nedrustning, ikke-spredning og kontroll (Resolusjon nr 1887). les mer

NATO med nytt strategidokument

Gjeldende strategidokument for NATO er fra 1999. I forhold til atomvåpen er det håpløst utdatert med et språk og innhold som fortsatt legger vekt på atomavskrekking, førstebruk og bruk mot land som ikke selv har atomvåpen. les mer

Atomvåpen truer menneskeheten

I en kronikk trykket i Bergens Tidende 23 desember tar leder av NLA, John Gunnar Mæland, for seg atomvåpentrusselen som igjen har fått en økt oppmerksomhet etter tildelingen av Nobels fredspris til President Obama. les mer

Les bloggen til Dr. Ira Helfand

Dr. Ira Helfand, tidligere leder i Physicians for Social Responsibility, USA's gren av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) og nå visepresident i IPPNW, gjestet Oslo i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris, desember 2009. les mer

Flere veivisere til en atomvåpenfri verden

Visjonen om en atomvåpenfri verden er blitt trendy foran Tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen 2010. I tidligere numre av medlemsbladet er det redegjort for diverse utspill med utgangspunkt i artiklene ’Toward a nuclear-free world’ av Shultz, Perry, Kissinger og Nunn. Her følger flere utspill som i tillegg er preget av optimismen etter president Barack Obamas tale i Praha 5. april 2009. les mer

Fem år som forandret verden

Den amerikanske kardiologen Bernhard Lown tok initiativet til dannelsen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War og ble organisasjonens første ko-president sammen med Evgeni Chazov. les mer

ICAN-nytt

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er en prioritert arbeidsoppgave for alle IPPNWs 58 nasjonale avdelinger, inkludert NLA. ICAN (www.icanw.org) er en internasjonal opplysnings- og påvirkningskampanje med det mål å mobilisere til en verdensomspennende opinionsbølge for et omfattende, juridisk bindende forbud mot atomvåpen. les mer