Nyhetssaker


Bruk av utarmet uran i krig

Prosjektiler av utarmet uran ble brukt i krig for første gang i Golf-krigen og senere i krigen mot Jugoslavia. Dette har fått en del oppmerksomhet i media som delvis har vært misvisende. Utarmet uran har ingen ting med atomvåpen å gjøre, og påstandene om at utarmet uran skulle være årsak til de mangfoldige helseskader som omfattes av det såkalte Golf-syndromet mangler tilstrekkelig vitenskapelig belegg. les mer

Nydelige Napoli

Det er en prestasjon i seg selv å få unge studenter til å bli sittende inne i en borg mens Napoli lokker med italiensk is og flørting på piazzaen. På den annen side hadde vi det vi trengte der inne: God mat, hyggelige olleger og engasjerende debatter.
les mer

World Court Project 10 år

Den internasjonale domstolen i Haag avga den 8. juli 1996 sin rådgivende uttalelse om lovligheten av bruk og trussel om bruk av atomvåpen. Ti-årsdagen markeres med et møte i Europa-parlamentet i Brussel 6.-7. juli 2006. les mer

Atomalderens avskrekkende arv

Selv om atomvåpen ikke er brukt i krig siden 1945, har avskrekkingsdoktrinens vanvittige logikk forårsaket alvorlige helse- og miljøskader over store deler av verden. Flere millioner tonn giftig og radioaktivt avfall er stuet bort i rustnende tanker eller er lekket ut i omgivelsene ved uhell eller planlagte utslipp. Under dekke av å ivareta rikets sikkerhet og med massiv hemmeligholdelse har myndighetene i USA, Kina, Storbritannia, Frankrike og det tidligere Sovietunionen satt til side helse- og miljøhensyn i utviklingen og raffineringen av sitt atomvåpenarsenal. Lignende forhold finnes i nyere atommakter som Israel, India og Pakistan. les mer

Atomtrusselen fra dypet

Da atomubåten "Kursk", selve juvelen i Nordflåten, sank til bunns rett utenfor russiske marinebaser på Kola-halvøya, mistet 118 russiske sjømenn livet. Utover skjebnen til de innstengte og spekulasjoner om årsaken, dreide det meste av den norske mediedekningen seg om mulighetene for radioaktive utslipp fra ubåtens reaktor med tanke på stråledoser til folk og fisk. les mer

Rakettforsvar og atomopprustning

USAs intensjoner om et nasjonalt rakettforsvar, National Missile Defense (NMD), dreier seg både om teknologi og internasjonal rustningskontroll. New York Times hadde 16. januar i år en artikkel som omtalte Philip E. Coyle, som da hadde vært sjef for Pentagons operasjonelle våpentestinger og evalueringen av disse siden 1994. les mer

Nye kjernevåpen - Gammel logikk

Et forskningsprogram for utvikling av en ny generasjon kjernevåpen, såkalte "mini-nukes", med "lav" sprengvirkning på 5 kilotonn eller mindre (Hiroshima-bomben var til sammenligning på 12 kilotonn) er startet opp ved Los Alamos National Laboratory, USA. De nye våpnene skal brukes mot forsterkete og underjordiske mål, eksempelvis kommandobunkere. les mer

Appell til verden ved 60-års markeringen av atombombingen av Hiroshima og Nagasaki

Den 6. og 9. august 1945 opplevde befolkningen i Hiroshima og Nagasaki atombombens massive redsel og traume. De fikk en smakebit av den infernalske undergangen som atomvåpnene kan lede til. I 60 år har de overlevende gjort alt som står i deres makt for å kommunisere ett budskap: Dette må aldri skje igjen. Vil de lykkes i å vekke verden fra dens sinnssyke kjernefysiske trance? Eller vil det forgagne bli glemt, og gjentatt? les mer