NLA i media


Modig av regjeringa

Det er modig og viktig at Norge, som det første landet i Nato, stiller som observatør på forbodstraktatens statspartsmøter. Avgjersla har fått oppsiktsvekkjande mykje motbør.

les mer

AUKUS risikerer å undergrave ikkespredningsregimet

Den nye forsvarsavtalen mellom Australia, Storbritannia og USA (AUKUS) gir Australia tilgang på reaktordrevne ubåter. Får vi den første operative atomubåten i en ikke-kjernevåpenstat, så danner det en farlig presedens.

Anja Lillegraven fra Leger mot atomvåpen og Halvor Kippe fra Forsvarets Forskningsinstitutt skriver i Morgenbladet.

les mer

Naiv holdning til atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen og ICAN Norge svarer Høyres Mahmoud Farahmand. Å ta avstand fra atomvåpen er IKKE det samme som å slå tvil om Norges lojalitet til NATO.

les mer

Ubåter til besvær

I forbindelse med seminarrekken om allierte ubåters anløp i Tromsø havn, har vi skrevet et leserinnlegg i avisa Nordlys. 

les mer

Tilbake til fremtiden

Signe Flottorp, leder i Norske leger mot atomvåpen og Kjølv Egeland, leder i Pugwash Norge, skriver i Klassekampen om toppmøtet mellom USA og Russland.

les mer