NLA i media


Atomvåpen på Helgemorgen

Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge, deltok på P2s Helgemorgen for å snakke om den økte faren for bruk av atomvåpen og hvorfor det er så viktig å ta avstand fra atomvåpen. 

les mer

Norge må ta avstand fra atomvåpen

4 av 5 nordmenn mener atomvåpen bør være forbudt, 69 kommuner, deriblant våre tre største byer Oslo, Trondheim og Bergen, har bedt regjeringen ta Norge inn i FNs atomvåpenforbud. Folket tar avstand fra atomvåpen. Det samme må Norge gjøre.

les mer

Hva har skjedd, Norge?

Under den forrige rødgrønne regjeringen var regjeringens innsats for kjernefysisk nedrustning høy. Hva har skjedd med Norges engasjement i kampen mot atomvåpen?

les mer

Farleg tendens

Enkelte uttalelser i media gjer inntrykk av at nokon typer atomvåpen ikkje er så farlege. Men det er dei.

les mer

Går det an å si nei til atomvåpen?

Med krigen i Ukraina og Putins vage trusler om atomvåpen-bruk er glemte redsler kommet til overflaten igjen. Nå kan kan frykten for atomkrig mobilisere til ny kamp for nedrustning. Morgenbladet intervjuer blant andre Leger mot atomvåpen.

les mer

Fare for atomkrig?

Det er krig i hjertet av Europa. Putins ordre om å øke beredskapen for russiske atomvåpen viser at atomvåpnene har fått dominere internasjonal sikkerhetspolitikk altfor lenge.

Vår styreleder, Signe Flottorp, skriver i Tidsskriftet sammen med Kirsten Osen og Jon Reitan.

les mer

Modig av regjeringa

Det er modig og viktig at Norge, som det første landet i Nato, stiller som observatør på forbodstraktatens statspartsmøter. Avgjersla har fått oppsiktsvekkjande mykje motbør.

les mer

AUKUS risikerer å undergrave ikkespredningsregimet

Den nye forsvarsavtalen mellom Australia, Storbritannia og USA (AUKUS) gir Australia tilgang på reaktordrevne ubåter. Får vi den første operative atomubåten i en ikke-kjernevåpenstat, så danner det en farlig presedens.

Anja Lillegraven fra Leger mot atomvåpen og Halvor Kippe fra Forsvarets Forskningsinstitutt skriver i Morgenbladet.

les mer

Naiv holdning til atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen og ICAN Norge svarer Høyres Mahmoud Farahmand. Å ta avstand fra atomvåpen er IKKE det samme som å slå tvil om Norges lojalitet til NATO.

les mer

Ubåter til besvær

I forbindelse med seminarrekken om allierte ubåters anløp i Tromsø havn, har vi skrevet et leserinnlegg i avisa Nordlys. 

les mer

Tilbake til fremtiden

Signe Flottorp, leder i Norske leger mot atomvåpen og Kjølv Egeland, leder i Pugwash Norge, skriver i Klassekampen om toppmøtet mellom USA og Russland.

les mer

Støtt forbudet, Ap

Vi oppfordrer Arbeiderpartiets landsmøte til å støtte atomvåpenforbudet, sammen med Norges Røde Kors, Norsk sykepleierforbund, Norsk sykepleierforbunds studentforening, Den norske legeforening, Norsk medisinstudentforening, og Folkehelseforeningen.

les mer

Debattartikkel: Hva velger Norge nå?

ICAN-koordinator og NLA-rådgiver Tuva Widskjold har skrevet i Dagbladet om Storbritannias planer om å øke sitt atomvåpenarsenal. Vil vi la våre allierte bryte med Ikkespredningsavtalen, eller tar vi tydelig avstand fra atomvåpen og slutter oss til FNs forbud?, spør hun. 

 

les mer