Nyhetssaker


Hiroshimadagen 2022

Lørdag 6. august er det 77 år siden USA bombet Hiroshima med atomvåpen. Tre dager senere led innbyggerne i Nagasaki samme skjebne.

les mer

Norge på FN-møte om atomvåpen

Denne uka deltar Norge som observatør på det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud. Onsdag 22. juni ga Norge sin uttalelse til møtet. Det var knyttet stor spenning til hva Norge ville si i sitt innlegg.

les mer

Nuclear Ban Week i Wien

Denne uka møtes mange av verdens stater og en rekke organisasjoner i Wien for å diskutere nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Leger mot atomvåpen er på plass. Les våre daglige oppdateringer her.

les mer

SV sikrer penger til nedrustningsarbeidet

I en tid der risikoen  for atomkrig er større enn på lenge, var det fare for at flere organisasjoner som jobber med nedrustning måtte nedskalere eller legge ned. Nå sikrer SV fortsatt arbeid for nedrustning i Norge.

les mer

Verden møtes i Wien

21. til 23. juni møtes verden i Wien for å diskutere nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud kommer på et tidspunkt der faren for bruk av atomvåpen er høyere enn på lenge.

les mer