NLA i media


Atomvåpen på Helgemorgen

Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge, deltok på P2s Helgemorgen for å snakke om den økte faren for bruk av atomvåpen og hvorfor det er så viktig å ta avstand fra atomvåpen. 

les mer

Norge må ta avstand fra atomvåpen

4 av 5 nordmenn mener atomvåpen bør være forbudt, 69 kommuner, deriblant våre tre største byer Oslo, Trondheim og Bergen, har bedt regjeringen ta Norge inn i FNs atomvåpenforbud. Folket tar avstand fra atomvåpen. Det samme må Norge gjøre.

les mer

Hva har skjedd, Norge?

Under den forrige rødgrønne regjeringen var regjeringens innsats for kjernefysisk nedrustning høy. Hva har skjedd med Norges engasjement i kampen mot atomvåpen?

les mer

Farleg tendens

Enkelte uttalelser i media gjer inntrykk av at nokon typer atomvåpen ikkje er så farlege. Men det er dei.

les mer

Går det an å si nei til atomvåpen?

Med krigen i Ukraina og Putins vage trusler om atomvåpen-bruk er glemte redsler kommet til overflaten igjen. Nå kan kan frykten for atomkrig mobilisere til ny kamp for nedrustning. Morgenbladet intervjuer blant andre Leger mot atomvåpen.

les mer

Fare for atomkrig?

Det er krig i hjertet av Europa. Putins ordre om å øke beredskapen for russiske atomvåpen viser at atomvåpnene har fått dominere internasjonal sikkerhetspolitikk altfor lenge.

Vår styreleder, Signe Flottorp, skriver i Tidsskriftet sammen med Kirsten Osen og Jon Reitan.

les mer